Петя Йорданова

Детски психолог

Петя Йорданова

Петя Йорданова завършва психология през 2007 г. в Julius -Maximilians – Universität Вюрцбург,  Германия. Избира да се завърне и реализира като специалист в България, защото вярва, че човек тежи на мястото си, когато е близо до корените си. Петя е детски психолог в Център за детско развитие „Малки чудеса“.

Професионален опит

Професионалния си път започва в център за работа с деца от аутистичния спектър. Бързо разбира, че децата са необятна вселена, която става нейно призвание, където намира удовлетворение и любопитство. Преминава редица курсове и обучения свързани с детско развитие, психопатология, психодиагностика. През годините разширява опита си, работейки по различни проекти, касаещи детското развитие. Работи с децата в частно училище в София, когато междувременно стартира частната си практика. Интересите й все повече се развиват в областта на ранното детско развитие,  неговата превенция и трудностите, през които преминават и въпросите, които си поставят семействата с деца в тази възраст.  Това някак естествено я води до решението да продължа да формира своя психотерапевтичен опит през методите на психодрамата и фамилната терапия. 

Работа в Център “Малки чудеса”

През 2020 г.  Петя Йорданова става част от екипа на Център за детско развитие “Малки чудеса”, където работи с деца от всички възрасти и техните семейства. 

Организира и води групи за развитие, адаптация и социализация на деца в ранната възраст. Води лекции и обучения за родители и специалисти на теми свързани с особеностите и трудностите в детското развитие.

Психологическата дейност на Петя Йорданова с децата включва:

  • оценка на детското развитие (по сертификационни програми);
  • диагностика и терапия на обучителни трудности;
  • работа с индивидуалните, психологически особености и потребности на децата и техните семейства;
  • осъществява терапевтична работа с деца по проблеми, свързани с тяхното поведение и социо-емоционално развитие; взаимоотношенията им с връстници, родители, учители, както и с психичното, личностното и интелектуалното им развитие;
  • консултиране на родители по проблемите на взаимоотношенията с техните деца; личностното, интелектуалното и поведенческото развитие на децата им.

Свободно време и интереси

“Аз съм човек, който обича да пътува по света и у нас, но винаги ми е особено ценно, завръщането у дома. Обичам да прекарвам време със семейството си, да слушам мъдростите на децата си, истинска наслада ми носят (въпреки, че все по-рядко ги имам) спокойните сутрини, хубавото кафе и добрите книги.“

“Какво ме кара да вярвам в малките чудеса - любовта - може да звучи като клише, но пък е готино клише :)“