асфиксия

нарушаване на дихателния процес, което води до липса или недостиг на кислород в мозъка; задушаване; интрапартална асфиксия – задушаване по време на раждане; липса на кислород по време на раждане