далак

най-големият лимфоиден орган. Изпълнява редица функции – произвежда лимфоцити, играе роля в изработване на имунитета и др.