ектопия

аномалия, при която органите са разположени извън обичайната анатомична област