гликогенеза

синтез на гликоген от глюкоза, извършва се главно в черния дроб