хипотимия

болестно понижено настроение, отслабена емоционална реактивност