инконтиненция

неволно изпускане на урина, неспособност за волево задържане на урината.