интеркурентен

прибавящ се, добавъчен; интеркурентно заболяване – заболяване, което възниква през време на боледуване от друга болест.