клепач

горен и долен клепач, които покриват очната ябълка отпред и я предпазват от изсушаване и попадане на чужди тела.