метаболитна ацидоза

състояние на първично, метаболитно обусловено понижение на стандартните бикарбонати (SB), водещо до понижение на pH на кръвта, повишена киселинност