пасивна имунотерапия

използват се компоненти на имунната система (антитела), създадени лабораторно, които да започнат атаката срещу заболяването