пренатален

преди раждането – възникващ, извършващ се преди раждането, например пренатална диагностика.