ремисия

временно намаляване или изчезване на симптомите на дадено заболяване