Презентатори и модератор на конференцията

Скъпи приятели, колеги и партньори,
представяме ви кратка информация за презентаторите и модератора на международната конференция „Майчино здравеопазване и грижа за новородените – хармонизиране с европейските практики“, която ще се състои на 10:00-13:00 ч, в Кемпински хотел Зографски, адрес: София, бул. Джеймс Баучер № 100.