Четвърти глобален форум за подобряване грижата за недоносените деца се проведе в Унгария

Четвърти глобален форум за подобряване грижата за недоносените деца се проведе в Унгария

На 16-17 февруари 2018 г. в Будапеща, Унгария се проведе IV Глобален форум за подобряване на грижата за недоносени деца. Целта на форума бе да се идентифицират ефективни подходи за насърчаване на политики, практики и ресурси, които да спомогнат за повишаване на качеството на грижата и подкрепата за недоносените бебета и техните родители. Обсъдиха се най-наболелите проблеми с основен фокус върху последващите грижи, необходими след напускане на неонатологичното отделение. Припомняме ви, че в края на 2016 година Фондация „Нашите недоносени деца“ бе домакин на предишното издание на глобалния форум, съвместно с Българската асоциация на неонатолозите. Като резултат от това събитие бяха изведени няколко основни стъпки за действие в посока подобряване грижата за недоносените деца в страната, а именно:

  • Възприемане на семейно-ориентирана грижа по време на болничния престой на бебето чрез постепенно увеличаване на времето за свиждане и достъпа на родителите до интензивните звена на неонатологична грижа, постепенно достигайки свободен достъп.
  • Включване на родителите в ежедневните грижи за бебето и практикуване на методът кожа до кожа.
  • Гарантиране еднакъв стандарт в грижата за недоносените деца във всички региони в страната
  • Създаване на програма за дългосрочно проследяване на преждевременно родените деца с цел превенция на увреждания и дългосрочни заболявания.

Предстои да извървим дълъг път в посока имплементирането на тези стъпки, но фондация „Нашите недоносени деца“ вярва, че целите са напълно постижими, когато всички специалисти, родители и организации работят заедно за осигуряване на най-добрата възможна грижа за най-малките пациенти.

На четвъртата поредна глобална среща присъстваха здравни специалисти, организации на пациентите, неправителствени организации, политици и медии от цял свят – здравни специалисти, пациентски организации, неправителствени организации, политици, финансиращи организации и медии, за да споделят успешните стратегии и най-добрите решения за справяне с предизвикателствата в грижата за недоносените деца.

Фондация „Нашите недоносени деца“ също бе част от форума, като Нина Николова, Председател на фондацията, представи пред аудиторията каква е ролята ни като неправителствена организация за повишаване на качеството на грижата и подкрепата за недоносените бебета и техните родители в България. Представи някои от успехите ни до момента като изграждането на семейни стаи, популяризиране на практики като методът кожа до кожа и отбелязването за първи път в България на Световния ден на кенгуру грижата, в който се включиха 15 неонатологични отделения от цялата страна; издаването и разпространението на „Наръчник за родители – всичко за недоносените бебета“, както и изграждането на първия в България Семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“.