Заедно помагаме по време на COVID-19! С нас ли си?

Заедно помагаме по време на COVID-19! С нас ли си?

Ситуацията, в която се намираме е изключително трудна за всички. Ние, като Фондация, изпълняваме нашия обществен дълг и подкрепяме както семействата на недоносени бебета и деца със специални потребности, така и медицинските екипи, които се борят ежедневно за живота на най-малките.

Сега, повече от всякога имаме нужда от Вас, за да се справим и излезем по достоен начин от тази криза. За да продължим да помагаме на най-уязвимите, създадохме Фонд за спешна интервенция и подкрепа.

Усилията на Фонда са фокусирани в три основни направления:
1. Директна подкрепа за деца и семейства
2. Подкрепа за медицинските екипи
3. Застъпничество, научноизследователски дейности и иновации

По този начин ние заедно ще подкрепим недоносените бебета, децата със специални нужди и медицинските екипи.

През изминалия месец екипът на Фондация „Нашите недоносени деца“ и специалистите на Център за детско развитие „Малки чудеса“ изцяло насочихме ресурсите си в адаптиране на работата ни към извънредната ситуация и преориентирахме дейностите си към нуждите, които се появиха от безпрецедентната криза. В периода на пандемия и социална изолация Фондация „Нашите недоносени деца“ стартира дистанционни безплатни консултации със специалисти – неонатолози за семейства с недоносени бебета и деца, както и съсспециалистите по ранно детско развитие– логопеди, психолози, ерготерапевт, специален педагог, за семействата с деца със специални потребности.

За да да отговорим на въпросите, вълнуващи всички родители, в различни зони на детското развитие, провеждамеежеседмични безплатни уебинари.

Настоящата ситуация поставя семействата на недоносени бебета в изключително тежка ситуация, тъй като посещенията в отделенията са преустановени и ние изготвихме препоръки, чрез които насърчаваме неонатологичните звена да подкрепят връзката на родителите с новороденото по безопасен начин.

Отзовахме се на апела на медицинските специалисти идарихме защитно облекло и предпазни средства на 17 неонатологични отделения в страната.
Като организация, работеща изключително в областта на застъпничеството чрез отворено писмо до Министерство на здравеопазването насочихме вниманието към условията, в които здравните специалисти работят, липсата на наличност на базови санитарни материали, както и към липсата на протоколи за действие за специалисти, работещи в здравни заведения, в случаи на пациенти със съмнение за COVID-19.

Днес искаме да благодарим на всеки един от вас за безусловното доверие и подкрепа в нашата кауза – благосъстоянието и развитието на децата.
Имаме нужда от вас, за да продължим!

 
Как можете да ни подкрепите?

С дарение по банкова сметка:

Фондация „Нашите недоносени деца“
Уникредит Булбанк
IBAN: BG24UNCR70001520702588
BIC: UNCRBGSF

Основание: COVID-19

ePay или PayPal
Дарителски SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777