Маргарита Габровска

Ръководител “Ранно детско развитие и терапевтични услуги” | Изследвания и застъпничество

Маргарита Габровска

Маргарита Габровска е завършила бакалавърска програма по Логопедия (2012 г.) и магистърска програма  по Интегративна биоетика (2014 г.) в Софийския университет. През 2018 г. придобива докторска степен по Философия (Етика) с дисертационен труд върху етическите аспекти на палиативните грижи за деца с тежки заболявания. Освен с  терапевтична практика и развиване на терапевтичните услуги на  Център за детско развитие “Малки чудеса”, е ангажирана с изследователска и застъпническа работа във фондация “Нашите недоносени деца”.

Професионален опит

Член е на Европейската асоциация по ранна детска интервенция. Работи с деца в ранна възраст и техните семейства от 2011 г., когато започва професионалния си път в Комплекс за социални услуги за деца и семейства към Фондация „Асоциация Анимус“. През 2014-2015 г. има възможността да премине през цикъл от обучения по ранна детска интервенция на американската организация „Early Childhood CARES“, в рамките на проект на Фондация „За нашите деца“. Профилирането й в терапевтичната работа с деца от 0 до 3 г. продължава със семинари и обучения, свързани със специфични стратегии за подкрепа на затруднения в развитието в ранна възраст, както и подкрепа на деца с трудности в храненето и техните семейства. В периода 2017-2019 г. работи като специалист по ранна детска интервенция в неонатологични отделения в София и Пловдив. От 2021 г. е и асистент към Института по философия и социология при Българската академия на науките.

Работа във Фондация “Нашите недоносени деца”

Маргарита е ангажирана с изследователската и застъпническа дейност на организацията. Подкрепя процесите на изграждане на публични препоръки и позиции на Фондацията към държавни институции във връзка с въвеждането на политики и подобряването на качеството на грижа за недоносени новородени, бебета с влошено здравословно състояние и деца с трудности в развитието. Участва в процесите на изследване, адаптиране и имплементиране на семейно-ориентирани практики на грижа в неонатологичните звена, което е и една от водещите дългосрочни цели на Фондацията. 

Работа в Център “Малки чудеса”

Като терапевт, Маргарита работи с деца от 0 до 3 г. и техните семейства в областта на ранната детска интервенция и превенция на трудности в развитието; подкрепя деца с трудности в храненето за развитие на умения за хранене и изграждане на позитивно отношение към храната. Прилага комплексен подход при планирането на терапевтичната подкрепа и адресирането на трудностите в детското развитие. Лектор е в уебинари, лекции и обучения за родители и специалисти в областта на ранното детско развитие.

  • Подкрепа на комуникативното развитие в ранна детска възраст
  • Ранна детска интервенция при деца от 0 до 3 г.
  • Изграждане на умения за хранене и на позитивно отношение към храната
  • Проследяване на детското развитие на преждевременно родени бебета и малки деца

Свободно време и интереси

“Прекарвам свободното си време в дълги планински преходи и къмпингуване, обичам малките ритуали в ежедневието. Интересите ми са свързани с изследвания на символите и наративите и тяхната терапевтична роля.”

“Професионалното ми приключение във Фондация „Нашите недоносени деца“ и Център за детско развитие „Малки чудеса“ започна през 2017 г. и вярвам, че ще бъде дълго и винаги толкова вълнуващо (ако не и повече!). Вярваме или не, малките чудеса просто се случват!”