Тревожността по време на бременност може да доведе до преждевременно раждане, сочи проучване

Тревожността по време на бременност може да доведе до преждевременно раждане, сочи проучване

Жените, които изпитват тревожност по време на бременност, са изложени на по-висок риск от преждевременно раждане, твърди ново проучване. Според изследването, публикувано в списание Health Psychology на Американската психологическа асоциация, бременните които чувстват тревожност, раждат средно по-рано от тези, които не изпитват такава.

Проучването разглежда връзката между продължителността на бременността и различните показатели за тревожност и може да помогне на лекарите да разберат кога и как е най-добре да следят за тревожност при бъдещите майки, за да предотвратят преждевременно раждане.

Водещият автор на изследването Кристин Данкел Шетър, доктор на науките от калифорнийския университет в Лос Анджелис изтъква:

Тревожността по време на бременност е силно психосоциално състояние, което може да повлияе на резултатите от раждането. В наши дни се оценяват предимно депресивните симптоми, за да се предотвратят усложненията на следродилната депресия за майките и бебето. Настоящото и други проучвания показват, че трябва да оценяваме и тревожността при бременните жени.

Предишни изследвания сочат, че почти една на всеки четири бременни жени има клинично повишени симптоми на тревожност и тя може да бъде рисков фактор за преждевременно раждане или раждане преди 37-та седмица на бременността.

В тези проучвания обаче са използвани различни показатели за оценка на тревожността и са разглеждани както общата тревожност, така и специфичната за бременността тревожност, която включва притеснения относно раждането, родителството и здравето на бебето. Изследователите са отчитали тревожността в различни моменти от бременността – от ранна до късна бременност и най-често през второто тримесечие.

За да изяснят тези различни ефекти в зависимост от периода и вида на тревожността, новото изследване е проучило данните от извадка на 196 бременни жени с различен произход и социален статус от Денвър и Лос Анджелис, които са участвали в проучването „Здрави бебета преди раждането“.

Изследователите са оценили по четири различни скали тревожността на бъдещите майки през първия и през третия триместър от бременността. Били са измерени общата тревожност и специфична за бременността тревожност и е била разработена скала с въпроса за оценка на по-широк спектър от стресови фактори, като медицински грижи и притеснения относно грижите за новороденото. Като начало, учените са установили, че резултатите от трите скали за тревожност през бременността, са взаимосвързани.

Резултатите от проучването сочат, че тревожността през третото тримесечие е най-силно свързана с преждевременно раждане. Общата тревожност през първото тримесечие обаче също допринася за повишаване на риска от по-ранно приключване на бременността.

Според изследователите, едно от възможните обяснения е, че общата тревожност в началото на бременността може да предразположи жените към тревожност в по-късен етап и по отношение на въпроси като медицински рискове, състоянието на бебето, раждането и родителството. Резултатите са се запазили, дори когато са били коригирани със съществуващ медицински риск при бременността на жените.

„Независимо от това, че не всички жени, които започват бременността със симптоми на обща тревожност, по-късно изпитват специфична за бременността тревожност, нашите резултати показват, че жените, които следват тази последователност, вероятно са особено застрашени от преждевременно раждане“, пояснява Данкел Шетър.

Тя допълва, че резултатите от проучването биха насочили към препоръка лекарите да преглеждат жените за обща тревожност в началото на бременността, точно както се следи за депресия. Жените, които имат високи резултати, могат да бъдат наблюдавани за увеличаване на тревожността и за евентуална намеса по-късен етап на бременността.

Според Данкел Шетър, трябва да се продължи с по-нататъшни изследвания, за да се проучат причините, поради които тревожността по време на бременност е свързана с времето за раждане, включително и свързаните със стреса невроендокринни промени, възпалителни процеси и поведения, свързани със здравето. Учените смятат, че повече яснота за рисковете, както и за механизмите на въздействие на тревожността върху продължителността на бременността, може да помогне за разработката на тестове и интервенции за предотвратяване на преждевременното раждане, което е един от неотложните проблеми на общественото здраве.

Източник: neurosciencenews.com
Превод за Фондация “Нашите недоносени деца”: Мария Нориега