Фондация "Нашите недоносени деца" призовава към предприемане на спешни мерки от страна на институциите във връзка с недостига на медицински специалисти в страната

Фондация "Нашите недоносени деца" призовава към предприемане на спешни мерки от страна на институциите във връзка с недостига на медицински специалисти в страната

Наскоро в националните медии излезе тревожната новина, че акушеро-гинекологичното отделение в Ямбол остава без неонатолози и само с двама акушер-гинеколози1. В следствие на множеството благотворителни кампании през последните години, свързани с набавяне на средства и закупуване на апаратура за отделенията по неонатология, сред обществото устойчиво е залегнало разбирането, че най-сериозният проблем в грижата за преждевременно родените и болни новородени, е липсата на кувьози. Всъщност обаче проблемите в грижата за тези деца далеч не се изчерпва само с недостига на апаратура.

Липсата на държавен ангажимент по отношение на грижата за тази уязвима група деца, както и за бременните жени води до естествения отклик и мобилизация на обществото и гражданските организации и поемане на тази, иначе държавна, функция и грижа от тях. Парадоксално е, че публичното пространство е наситено с информация за осигуряване на апаратура чрез кампанията „Българската Коледа“ – същата тази болница в Ямбол е получила апаратура, закупена с дарителски средства на гражданите, през 2017 година. В същото време обаче държавните институции маскират бездействието си, приписвайки си заслуги на гражданите и представяйки резултата като постижение на здравната си политика, докато всъщност далеч по-сериозни проблеми като липсата на квалифицирани кадри остават неглижирани.

Фондация „Нашите недоносени деца“ многократно е получавала сигнали от различни болници за този все по-наболял и значим проблем, който не се изчерпва само с недостига на неонатолози, гинеколози, акушерки и медицински сестри. В практиката си, неонатолозите често се сблъскват и с друг проблем – липса на адекватно проследяване на зрението на недоносените деца, което е в значителен риск, поради липсата на квалифицирани детски офталмолози в болници извън София. Като резултат от това значителен процент деца получават трайни увреждания на зрението, които могат да стигнат и до пълна слепота.

Има обаче нещо, което не би могло да бъде поправено по този реактивен начин и това е осигуряването на достатъчно квалифицирани специалисти, които да се грижат за майката и новороденото – ангажимент, който би следвало да е сред държавните приоритети в сферата на майчиното и детско здравеопазване.

В края на миналата година бяха публикувани и Европейските стандарти за грижа за новородените2, с фокус недоносени и болни бебета, които в детайли засягат качеството на медицинската грижа, нужна за намаляване на детската смъртност и последствия, които да гарантират оптимални условия и достъп до медицинска грижа за всяко новородено, независимо къде е родено. В същото време, в 2019 година, близо 70 хиляден град, остава без нито един неонатолог и само двама гинеколози.

В тази връзка, бихме искали да предложим няколко основни стъпки, предприемането на действия по които би поставило началото на усилията за стабилизиране на състоянието на майчиното и детско здравеопазване в страната. От спешна необходимост е изработването на национален план за задържане на здравните специалисти (педиатри, акушерки, акушер-гинеколози, неонатолози, офталмолози, медицински сестри) в България и създаване на достойни условия за труда им не само в София, но и изключително в населените места извън столицата. Все по-чести са случаите на отделения с дарена апаратура, която не се използва активно, тъй като на здравните специалисти не е предоставено необходимото обучение за боравене с нея. В този смисъл, смятаме, че е крайно наложително осигуряването на необходимите надграждащи обучения, даващи на здравните специалисти увереност за работа с нова за тях апаратура. От неотложна необходимост е и въвеждането на семейно-ориентиран подход на грижа за новородените и техните семейства, тъй като в България родителите на болни и преждевременно родени бебета продължават да бъдат активно изключвани от грижата за тях в рамките на неонатологичните отделения, възможностите за свиждания са изключително ограничени и липсват практики, подкрепящи връзката между родителите и бебето. В контекста на семейно-ориентираната грижа е препоръчително регламентирането на акушерския модел на грижа, което предполага и законовото уреждане на патронажните грижи и грижите за бременните жени, родилките и новородените деца. От първостепенна важност е и предприемането на спешни мерки от страна Министерство на здравеопазването по финализиране и иницииране на обществено обсъждане на Медицинския стандарт по акушерство и гинекология.

Липсата на необходимата грижа за новородените деца и бременните жени е пряко следствие от отсъствието на устойчива ангажираност по проблема от страна на държавните институции и не само накърнява достойнството на засегнатата група, а излага на реална опасност живота и здравето на бебетата, бременните и раждащи жени. Фондация „Нашите недоносени деца“ призовава за спешно внимание от страна на институциите към този изключително сериозен проблем и намира за напълно недопустими и неприемливи системните липси на адекватни политики в областта на майчиното и детско здравеопазване в страната.

1 News.bg. (21.01.2019). Болницата в Ямбол остана без неонатолозиИзточник: https://news.bg/health/bolnitsata-v-yambol-ostana-bez-neonatolozi.htmlfbclid=IwAR0E9zsfWiYAhkWmvjhvTEJHR3YSZlEuvC37GSVpcHR3NZVI02mvCh8Pa0w

2 EFCNI. (30.11.2018). European Standards of Care for Newborn HealthИзточник: https://newborn-health-standards.org/