Препоръки за осигуряване на животоспасяващ медикамент в неонатологичните отделения

Препоръки за осигуряване на животоспасяващ медикамент в неонатологичните отделения

Многопрофилна болница за активно лечение „Професор д-р Параскев Стоянов“ АД в гр. Ловеч страда от сериозна липса на базови финансови ресурси, обезпечаващи лечението на преждевременно родените бебета.

Фондация „Нашите недоносени деца“ има дългогодишна история по отношение на материалната подкрепа, която оказва на неонатологични отделения в цялата страна. Партньорството на Фондацията с тези звена се състои както в даряване на високотехнологична апаратура, така и в изграждането на семейни стаи, предоставяне на подкрепа по отношение на повишаване на информираността на семействата и даряване на средства, осигуряващи комфорта на бебетата по време на престоя им в болница.

Фондацията обаче желае да насочи общественото внимание и към един изключително тревожен проблем, който не може да бъде решен с дарения, тъй като касае системни проблеми в здравеопазването. Освен непреодолимите липси на медицински кадри в ловешкото отделение (задълбочаващ се проблем в цялата страна), лечебното заведение страда и от сериозна липса на базови финансови ресурси, обезпечаващи лечението на преждевременно родените бебета.

По информация на д-р Станчева – Завеждащ отделението по неонатология към МБАЛ „Професор д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, отделението изпитва сериозни затруднения в осигуряването на животоспасяващия медикамент сърфактант.

Развитието на белите дробове е един от основните проблеми, попадащи във фокуса на работа на здравните специалисти в отделенията по неонатология. В зависимост от степента на недоносеност, белите дробове могат да бъдат частично или дори напълно незрели и поради това да не могат да осигурят адекватна дихателна функция на бебетата. Това налага провеждане на животоспасяваща терапия със сърфактант в рамките на първите минути след раждането на бебето, което от своя страна предполага наличието на този препарат в самото отделение.

За целта болничните заведения следва да го закупят със собствени средства, които биват възстановявани едва след приключване на лечение на недоносено бебе, нуждаещо се от тази терапия, около месец след назначаване на клинична пътека № 15.1, 15.2, 13 и 14. Това означава, че за да поддържа жизненонеобходимо количество сърфактант, което да приложи в първия час от раждането на едно недоносено дете, болницата следва да го закупи и заплати предварително. Стойността на една ампула от препарата е 1 100 лв., а едно отделение от втора степен, намиращо се в по-малко населено място, се нуждае от минимум две, за да е готово да приеме дете в по-тежко състояние или близнаци.

Отделението в ловешката болница потърси дарителска подкрепа за тези две животоспасяващи дози на обща стойност 2 200 лв., които да служат за резерв в случай на спешност. В отговор фондация „Нашите недоносени деца“ ще закупи и дари двете дози, а ръководството на болницата поема ангажимент да отделя последващите средства от клинични пътеки за поддържане на този резерв, но това не може да бъде генерално решение в дългосрочен план.

За голямо съжаление в 21-ви век здравните специалисти от неонатологичното отделение в МБАЛ Ловеч са изправени пред унизителната ситуация, в която лечебното заведение изпитва изключителни затруднения, за да закупи тези две минимални дози – резерв, които могат да костват живот. Отделението се грижи за близо 50 недоносени бебета годишно, част от които се нуждаят от тази терапия в първите минути от живота си, а понякога транспортът до друго лечебно заведение не е възможен или е рисков.

„Специално проучване на фондацията сред неонатологичните отделения в страната показва, че за момента случаят е по-скоро единичен отколкото национален. Всяко от тях обаче търси и намира индивидуално решение и е поставено в ситуация „да се спасява поединично“ на базата на лични договорки с управата на болницата или доставчиците на медикаменти“ – споделя Надя Дренска, един от основателите на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Ситуацията изисква вниманието на държавните институции, за да бъдат системно изследвани и адресирани проблемите във функционирането на болничните заведения. Независимо от статуса си, болниците следва да предоставят достъпна, качествена и своевременна здравна грижа на всички български граждани, което е и ангажимент на държавата.

Препоръките на Фондацията са:

• Издаване на специално указание от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и Български лекарски съюз, което да предвижда изключение от общото правило за плащане по клиничните пътеки (КП № 15.1, 15.2, 13 и 14,), като се предвиди и предварително заплащане от Здравната каса на до 2 бр. (флакона) сърфактант, които да бъдат изразходвани по тези клинични пътеки.

• Осигуряване на субсидия от Министерство на здравеопазването, в изпълнение на Национална програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване, за поддържане на резерв от сърфактант за всяко неонатологично отделение от държавна или общинска болница, което притежава необходимото ниво на компетентност и може да оказва медицинска помощ на недоносени бебета с дихателна недостатъчност.

• Осигуряване на възможност за осъществяване на специално договаряне на условията между лечебните заведения и доставчиците на медикамента за постигане на споразумение за отложеното му заплащане в разумен срок, който позволява безпроблемното му осигуряване.

Фондация „Нашите недоносени деца“ апелира да се вземат всички необходими и разумни мерки, които да гарантират, че нито едно новородено няма да бъде изложено на риск поради липса на животоспасяващи медикаменти, независимо в коя точка на страната е родено.