Психологическа подкрепа за деца

Психологическа подкрепа за деца

В процеса на своето развитие децата се срещат с различни предизвикателства, които имат своето отражение върху емоционалния им и психичен свят. Осигуряването на защитено пространство, в което да бъдат посрещнати индивидуалните потребности, страхове и трудности на децата, е сред значимите приоритети в работата на детския психолог в Център “Малки чудеса”.

Психологическото консултиране и терапия са подходящи, когато:

  • Детето има нужда от подкрепа при развитието на определени умения и/или компетенции (емоционални, социални, познавателни);
  • Детето изпитва специфични страхове, поведенчески трудности или преминава през житейска ситуация, в която се нуждае от допълнителна подкрепа;
  • Родителите имат нужда от информация и подкрепа относно проблеми и трудности, които срещат в ежедневното си общуване с детето.

Свържете се с нас, за да получите повече информация и/или да запишете час за консултация на телефон 0887 54 54 46 или от формата долу.