Ранна детска интервенция при деца с трудности в развитието (0-3 г.)

Ранна детска интервенция при деца с трудности в развитието (0-3 г.)

Ранната детска интервенция (РДИ) представлява спектър от услуги и подкрепа, насочени към деца във възрастта 0-3 г. с трудности в развитието или увреждания и техните семейства. В основата на философията на ранната детска интервенция стои разбирането, че колкото по-рано детето и неговото семейство бъдат подкрепени, толкова по-успешно ще бъдат преодоляни трудностите, пред които са изправени. Приблизително 75% от мозъчното развитие на човек се случва в първите три години от живота му, това е и причината този период да се смята за изключително ключов, особено когато става дума за ситуация, изискваща преодоляване на трудност в развитието или минимизиране на последиците от дадено увреждане върху качеството на живот и способностите на детето.

Ранната детска интервенция предполага изключително активно коопериране между родителите и терапевтите. Семейството е мислено като най-добрия специалист за детето си, тъй като го познава най-добре и прекарва най-много време с него, именно този ресурс използва и ранната интервенция. При нея не говорим толкова за директна работа на терапевта с детето, както се случва в класическия случай. Подходът на ранната детска интервенция предполага родителите да бъдат обучени и овластени в това да подкрепят детето си, развивайки неговите умения в ежедневни ситуации. Децата учат много по-успешно чрез дейности, в които виждат непосредствен смисъл, каквито се срещат във всекидневието и значително по-трудно, особено в ранна възраст, пренасят “кабинетния” опит в живота си извън терапевтичния център.

Ранната детска интервенция включва:

  • консултиране на семейства по въпроси на ранното детско развитие;
  • даване на насоки за подкрепа на развитието на детето у дома и организиране на средата;
  • качествена оценка на развитието на детето с фокус върху силните му страни и начините за развитието им в ежедневни ситуации;
  • изготвяне на индивидуален план за семейството, съдържащ дейности, подкрепящи развитието на детето.

Свържете се с нас, за да получите повече информация и/или да запишете час за консултация на телефон 0887 54 54 46 или от формата долу.