Социална програма за семейства с финансови затруднения

Социална програма за семейства с финансови затруднения

Социалната програма на Център за детско развитие „Малки чудеса“ осигурява достъпни възможности за консултиране и терапевтична подкрепа за деца и семейства в няколко направления.

  • Ако семейството ви изпитва финансови затруднения, чрез Социалната програма на Центъра, ние ще поемем половината от стойността на дългосрочната терапевтична подкрепа, от която детето ви има нужда.
  • Благодарение на Социалната си програма, Център „Малки чудеса“ организира и безплатни лекции, семинари и Дни на отворените врати по въпроси, свързани с ранното детско развитие, в рамките на които всяко семейство има възможността да се срещне с терапевтите от Центъра и да обсъди свои въпроси и притеснения.
  • Друго важно направление на Социалната програма са безплатните дистанционни консултации с неонатолог и педиатър, чрез които родители от различни точки на страната имат възможност да зададат въпросите си и да получат компетентна и изчерпателна информация.

Ако желаете да се включите в социалната ни програма, пишете ни на office@premature-bg.com или се свържете с нас на телефон 0887545446.

“Благодарение на социалната програма много деца получават достъп до качествена логопедична помощ. Така им се осигурява нужната терапия, чрез която успяват да намерят своя глас, да придобият увереност и да усетят радостта от общуването. От това да бъдеш чут и разбран. Чрез нея центърът ни подкрепя семействата,търсещи помощ за своите деца. И днес с удоволствие посрещаме тях и малките си приятели, които се превръщат в едни уверени, търсещи и все по- бъбриви любопитковци.” – Татяна Митова, логопед към Център за детско развитие “Малки чудеса”.

 

„Социалната програма дава възможност на родители в затруднено финансово положение да осигурят възможно по-ранно посещение при специалист за детето си, било то чрез възползване от безплатна консултация в определените за това дни, или чрез осигуряване на възможност за дългосрочна терапевтична подкрепа на достъпна за семействата стойност.”Маргарита Габровска, специалист по ранна детска интервенция към Център за детско развитие “Малки чудеса”.

 

“Финансовата подкрепа, която обезпечава социалната програма към Фондацията, дава възможност на по-широк кръг от деца да се възползват от терапевтични консултации. Могат да посещават и повече от един специалист на едно място, за да се работи комплексно върху различни аспекти от детското развитие.”Милица Соколов, ерготерапевт, към Център за детско развитие “Малки чудеса”

Ето един пример от практиката на психолога и фамилен психотерапевт към Център за детско развитие “Малки чудеса”:

“Н. е на седем години. Неговите родители търсят психологическо консултиране през пролетта на 2019 година във връзка с трудности в емоционалната авторегулация на своето дете и затруднения в учебния процес. След извършване на детайлна оценка на детското развитие, връзка с лекуващия детски психиатър и учител, на детето е изготвена програма за работа с психолог два пъти седмично и логопед веднъж седмично. Предложено е на родителите да кандидатстват за социалната програма на Фондацията, което да им позволи редовен и постоянен достъп до нужните специалисти. В резултат от проведената регулярна терапевтична работа детето повишава уменията за словесно изразяване, което намалява значително автоагресивните и агресивни прояви. Паралелно с това то е подкрепяно в процеса на овладяване на различни стратегии, свързани с повишаване на емоционалния самоконтрол. В хода на работа Н. има възможност да се развива когнитивно и емоционално, да формира навици за учене и да разшири знанието за себе си и света. Родителите на Н. също са въвлечени в терапевтичния процес, когато имат различни въпроси, свързани с грижата на детето си. Осигурена е постоянна връзка през учебната година с учител на Н., който проследява поведението му в час.“

“Център “Малки чудеса” и социалната програма към него, ни даде възможност да потърсим подкрепа в труден за нас финансов и емоционален момент, свързан с развитието на детето и отговори напълно на потребностите ни. Специалистите ни отделят достатъчно внимание и винаги има някой насреща, който да отговори на въпросите ни.”майка на Р.