Доц. Мумджиев и Проф. Слънчева за недоносените деца и COVID-19

Доц. Мумджиев и Проф. Слънчева за недоносените деца и COVID-19

Допитахме се до едни от водещите експерти в грижата за недоносените бебета, относно най-важните въпроси, вълнуващи родителите на недоносени и рискови деца във връзка с разпространението на COVID-19 в България. На вашите въпроси отговарят доц. Христо Мумджиев (неонатолог, началник неонатологична клиника към УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД; секретар на Българската асоциация по неонатология) и проф. Боряна Слънчева (неонатолог, началник неонатологична клиника към Майчин Дом, София и национален консултант по неонатология).

Ситуацията с коронавирус както в България, така и по света, е наистина нова, поради тази причина молим да имате предвид, че все още има твърде много неясноти относно това как вирусът влияе на преждевременно родените. Тук можете да намерите информацията, която е актуална към момента.

Съществуват ли специални указания и протокол за оказване на медицинска помощ към медицинските специалисти, работещи с бебета и деца в България?
За момента не са ни известни такива.

Имате ли информация дали се предвижда спешна телефонна линия, касаеща рискови бебета и деца или друга форма за дистанционна подкрепа на тези семейства?
Не ни е известно.

За деца на лечение в неонатологично отделение:

1. Как ще се промени реда в неонатологичните отделения с оглед на пандемичната ситуация – свиждания, кърмене, носене на кърма?
Свижданията са преустановени.
Достъп до децата има само медицинският персонал и майките им, които са все още пациентки на болницата и не са болни или карантинирани за COVID.
Носенето на кърма от къщи се преустановява. Данни относно наличието на COVID-19 в кърмата на майки, боледуващи от заболяването липсват. Не е известно дали този вирус може да се пренася чрез кърмата. При изследване на кърмачки, боледуващи от други коронавирусни инфекции, (напр. SARS-CoV) вирусът не е изолиран от кърмата им. По-голям е рискът от заразяване на кърмачето от секретите на заразената му майка по време на кърменето, поради което стриктната хигиена на ръцете и носенето на маска по време на кърмене е задължително. При изцеждане на кърма с помпа, тя следва щателно да се дезинфекцира.
Ако майката кърмачка е клинично болна се налага лечение и временна изолация от детето и.

Какво трябва да знаем, ако предстои бебето да бъде изписано от неонатологичното отделение през следващите седмици?
Детето следва да се отглежда вкъщи в условията на минимален контакт с външни хора и при засилени мерки за дезинфекция. Освен обичайната стерилизация на шишета и биберони, почистването на плота за повиване и др., се препоръчва ежедневна дезинфекция със спиртен дезинфектант на най-често докосваните предмети: дръжки на врати, дистанционни устройства, кухненски повърхности и др.

Има ли препоръки как да бъде организирано първото посещение на личен лекар/педиатър/неонатолог у дома при изписване на бебето?
Официални препоръки няма. Удачен е предварителен телефонен разговор с личния лекар на детето.

Отглеждане на преждевременно родени бебета и бебета с влошено здравословно състояния в условия на висок риск от COVID-19:

Има ли разлика между начина, по който едно бебе, родено на термин и едно преждевременно родено бебе, биха се справили с вируса? Каква е причината за това?
В Китай само 2% от заболелите са деца, като от тях само 3% развиват тежка форма на заболяване. Липсват доказани случаи на заразяване на плода по време на бременността. Известни са два случая на заразяване на новородени. Опитът от Китай: при 40 майки с COVID-19 не е установено вертикално предаване. Липсват данни относно различия в протичането на заболяването при недоносени и доносени деца. И за двете групи рискът е минимален.

Ако майката е заразена с коронавирус трябва ли да продължи да кърми бебето си и ако да – при какви мерки за безопасност става това? Предават ли се антитела към вируса през кърмата?
В единичните проучвания до момента вирусът COVID-19 не е изолиран от кърма на COVID-19-положителни кърмачки. Повечето автори препоръчват продължаване на кърменето, при съблюдаване на стриктна хигиена на ръцете, носене на маска и дезинфекция на ползвания инвентар: шишета, биберони, помпи за кърма и др. При майки с клиника на COVID-19 кърменето се преустановява, поради влошаване на състоянието на майката.

Какви са рисковете за бебетата и малките деца, страдащи от бронхопулмонална дисплазия? Какво е добре да правят и да не правят родителите в този високо-рисков период, за да ги предпазят от заразяване?
Липсват специфични профилактични мерки относно децата с хронични белодробни заболявания. Провежда се стандартна профилактика включваща хигиена на ръцете, дезинфекция и избягване на контакти с хора със симптоми на риспираторно заболяване.

Какво е важно да съблюдават родителите в ежедневието си, за да излагат на възможно по-малък риск недоносеното си бебе?
Да ограничат до минимум своите и на детето контакти с външни хора. Да мият редовно ръцете си със сапун в продължение на 30 сек. Да дезинфекцират най-често пипаните предмети с дезинфектант на спиртна основа, защото COVID е чувствителен на спирт и сапун. Да проветряват редовно.

При какви сигнали от страна на бебето, родителите е добре да потърсят лекарска помощ и какъв следва да бъде редът за обръщане към лекар, с оглед на високия риск от разпространение на вируса?
Заболяване започващо с повишена температура, хрема, конюнктивит е по-вероятно да е предизвикано от обичайните респираторни вируси. За Covid-19 е характерно острото начало с: висока температура, честа дразнеща суха кашлица, изразен задух и влошено общо сстояние. Необходим е телефонен контакт с лекар и действия, съобразно съветите му.

Ако на бебето предстои поставяне на Синагис, това следва ли да се случи по предварително уговорения план или е необходимо да се отложи за следващ момент, когато пандемичният риск от заразяване с Covid-19 намалее? Има ли рискове ако се пропуснат последните дози?
Съобразно заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020г. се преустановяват женските и детските консултации, профилактичните прегледи и имунизации, което предполага временно преустановяване и на приложението на Синагис.

Необходимо ли е децата да приемат специални хранителни добавки или медикаменти с цел подсилване на имунната им система в момента? Какво бихте препоръчали по отношение на храненето?
Приемът на медикаменти и хранителни добавки не повлиява риска от заразяване, поради което те не се препоръчват. Храненето следва да се провежда по обичайната схема.

Необходими ли са превантивни мерки като инхалиране с кортикостероиди и други препарати при деца с хронични и остри белодробни заболявания? Какви биха могли да бъдат противопоказанията?
При липса на клиника при деца с хронични заболявания не се препоръчва профилактично инхалиране на кортикостероиди или други медикаменти. При деца с остри белодробни заболявания се провежда терапия, съгласувана с личния лекар на детето. Самоинициативи за лечение по съвети на немедицински лица не се препоръчват.

Какъв е рискът от усложнения, при потенциално боледуване, при бебета с вродени сърдечни малформации?
Съществува риск заболяването да протече по-тежко, както и при възрастните с хронични бронхо-белодробни и сърдечни заболявания.

Какво бихте посъветвали родителите относно планираните контролни прегледи – да продължат ли по график или да ги отложат за по-безопасен момент?
Съобразно заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020г. се преустановяват женските и детските консултации, профилактичните прегледи и имунизации.

Какво бихте посъветвали родителите относно вземане на храна от детска кухня? Безопасно ли е?
Храната от детската кухня би следвало да е безопасна, но има риск от контаминиране на бурканчетата при допир със заразен човек. Контакт с хора от персонала на детската кухня и чакащи родители също носи известен риск. Препоръчва се ползване на фабрично затворени бурканчета с храна или приготвяне в домашна обстановка при стриктно спазване на хигиена и технология на приготвяне на храната-достатъчна термична обработка.

Какъв е съветът ви по отношение на извеждане на дете на разходка в настоящия период?
Извеждането на децата следва да е в обичайния режим, но да се избягват места със струпване на хора, обществен транспорт и контакти с други майки и деца, което е обичайната практика при такива разходки.

Отглеждане на деца, родени преждевременно и деца с хронични заболявания в условия на висок риск от COVID-19:

Вече имаме първи случаи на деца с положителна проба за COVID-19 в България. Какво следва да се очаква и какво трябва да бъде поведението на семейството в тази ситуация?
Децата с клиника на инфекция (температура, кашлица), подлежат на болнично лечение, както и болните членове на семейството. Здравите носители – членове на семейството, се подлагат на 14-дневна карантина.

Можем ли да говорим за по-висок риск от заболеваемост от коронавирус при деца, родени по-рано, които вече са извън бебешка възраст? Каква би била добрата превенция?
Липсват данни децата, родени недоносени, да са по-рискови от тези родени доносени. И за двете групи рискът е минимален.

Какви са рисковете за децата, страдащи от астма и други хронични белодробни заболявания? Бихме ли могли да говорим за превенция и как би следвало да изглежда тя? Ако имаме опасения, че детето е болно, какво да предприемем веднага, за да минимизираме рисковете?
При пациентите с хронични белодробни заболявания рискът от тежко протичане на заболяването е по-висок. При съмнение за заболяване следва да се осъществи връзка с личния лекар по телефона и да се действа съобразно неговите препоръки. В условията на спешност се ползва тел. 112. Не съществуват специфични методи за минимизиране на риска от заразяване.

Какви са рисковете за вече пораснали деца (над 3 години), които са били дълго време на апаратна вентилация или са имали специфични белодробни проблеми?
Липсват данни за повишен риск от заразяване сред децата, които са имали специфични белодробни проблеми. При настъпило заболяване, то би могло да протече по-тежко, при наличие на остатъчно белодробно увреждане.

Следва ли да спазваме имунизационния календар при настоящата ситуация и това би ли довело до по-голям риск за здравословното състояние на детето?
Към момента профилактичните имунизации са временно преустановени, с оглед да се избягват контакти с медицинския персонал и други пациенти. Мярката е аналогична, както при грипна епидамия. При възобновянване на профилактичната дейност, имунизациите ще бъдат наваксани. В момента най-важното е да се минимизира риска от заразяване с COVID-19.

Ако имаме опасения, че детето е болно от коронавирус или има друг здравословен проблем, към кого да се обърнем първо?
При съмнение за заболяване следва да се осъществи връзка с личния лекар по телефона и да се действа съобразно неговите препоръки. В условията на спешност се ползва тел. 112.

Как да процедираме по отношение на грижите за детето, ако имаме вече един заразен в семейството?
Ако заразеният е с доказано и клинично изявено заболяване, той подлежи на болнично лечение. Ако става въпрос за член от семейството, който е положителен за COVID-19, то останалите членове също ще се изследват и карантинират. Спазва се стриктна хигиена – миене на ръце, дезинфектанти, дезинфекция на подове, използване на лични съдове за хранене, положителните за COVID-19 членове на семейството се самоизолират в друго помещение, ако има възможност.

Как да се погрижим за безопасността на детето си и за себе си ако се налага да ходим в спешен кабинет или което и да е болнично заведение?
На болните деца е осигурен достъп до личния лекар или специалист педиатър по обичайния ред. Добре е прегледът да бъде предварително уговорен по телефона, за да се избягва струпване на пациенти.

Необходими ли са превантивни мерки като инхалиране с кортикостероиди и други препарати при деца с хронични и остри белодробни заболявания? Какви биха могли да бъдат противопоказанията?
При такива деца следва да се следва обичайната терапевтична схема, предписана от лекуващия лекар. Самоцелното инхалиране на лекарства няма профилактичен ефект.

Литература:
1. Заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020г. https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno
2. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Advisory: Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Practice-Advisories/Practice-Advisory-Novel-Coronavirus2019
3. Center for Disease Control and Prevention. Frequently asked questions and answers: Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) and children. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/children-faq.html
4. European Centre for Disease Prevention and Control. Questions and Answers on COVID-19 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers
5. Farkas J. CFVID-19. The Internet Book of Critical Care March 12, 2020. https://emcrit.org/ibcc/covid19

Автори: Доц. Христо Мумджиев, Проф. Боряна Слънчева