Най-уязвимите новородени, отделени от майките си по време на пандемията COVID-19

Най-уязвимите новородени, отделени от майките си по време на пандемията COVID-19

Коронавирусната пандемия доведе до тревожни последствия за рисковите новородени. COVID-19 оказва негативно влияние върху качеството на грижата за най-малките и болни бебета във всички части на света, застрашавайки употребата на доказали се във времето животоспасяващи практики, каквато е кенгуру-грижата.

Този тип грижа продължава да бъде слабо застъпен в България1, но въпреки това през последните 3-4 години се наблюдаваше положителна тенденция към популяризиране на ползите за новородените в родните болници. През последната година обаче, COVID-19 и въведените рестрикции, наложиха забрана за присъствието на родителите в болниците.

Две скорошни научни публикации акцентират на важността на кенгуру-грижите за недоносените и болни бебета, посочвайки сериозни потенциални последствия при липсата на тези грижи.

Това, което подчертават и двата документа, е, че разделянето на новороденото от майката не винаги е необходимо от медицинска гледна точка, но се използва като начин за предотвратяване на разпространението на коронавирус. Опитите за ограничаването на разпространението на вируса с оглед защита на здравето на медицинския персонал е съвсем валидна и напълно разбираема причина. В същото време, с увеличаване на ваксинационното покритие сред здравните специалисти, възможностите за тестване и осигуряване на предпазни средства за медицинския персонал и родителите, може би е време да обърнем поглед към научните изследвания и опасения за рисковете, пред които са поставени новородените.

Според статията на Hugo et al., разделянето на майката от бебето носи повече вреда, отколкото полза, защото кенгуру-грижите намаляват детската смъртност повече, отколкото инфекцията с COVID-19 заплашва живота на новородените. В другия документ се посочва, че понякога се вземат предпазни мерки, дори когато не е ясно дали майката или детето са заразени. Констатациите и в двата източника ясно подкрепят липсата на раздяла с родителите и насърчават близостта с бебето, дори по време на пандемия.

Достъп до двата документа можете да намерите тук:

  • BMJ Global Health – „Малки и болни новородени по време на COVID-19 пандемия – глобално проучване и тематичен анализ на мнението и опита на медицинските специалисти.“

Повече информация можете да прочетете тук:

  • The Lancet – „Грижа за недоносените деца по време на COVID-19 пандемия: сравнителен анализ на риска от неонатална смърт, предотвратима от кенгуру майчина грижа в сравнение с риска от смърт заради инфекция със SARS-CoV-2“.

Повече информация можете да намерите тук:

Здравните работници, оказващи грижи за малките и болни новородени по цял свят, са силно стресирани от притеснение за своето здраве, липсата на лични предпазни средства и ресурси, включително и кислород.

  • Две трети от общо 1120 анкетирани здравни работници от цял свят биха разделили майки и бебета с положителен или неизвестен статус на COVID-19;
  • Прилагането на кенгуру-грижата и съвместния престой на майки и бебета биха могли да спасят над 125 000 новородени, което представлява 65 пъти намален риск от смърт на новородено в сравнение с риска от смърт на новородени от COVID-19.
  • Новите проучвания подчертават необходимостта от хора, вземащи решения, особено в слаборазвитите страни за защита и засилване на грижите за недоносени и болни новородени по време на пандемията.

Пандемията COVID-19 оказва влияние върху качеството на грижите, предоставяни на недоносени и болни новородени във всички региони на света и заплашва прилагането на животоспасяващи интервенции, се цитира в ново изследване, публикувано в BMJ Global Health.

Изследването е първото публикувано проучване, което се фокусира върху недоносени и болни новородени по време на пандемията. Проведено е чрез съвместно сътрудничество, подпомогнато от Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина (LSHTM) St. John’s Medical College, Бангалор, Индия и NEST360.

Чрез онлайн въпросник изследователският екип проучва хиляди доставчици на здравни грижи към новородени от 62 страни по света, събирайки данни за ефекта на пандемията върху грижите за новородените. Африка и Азия са с най-голям брой респонденти (> 76%).

Над 85% от анкетираните съобщават, че се „страхуват за собственото си здраве“, като сред докладваните проблеми са недостигът на лични предпазни средства, стресът и безопасността. Те споделят, че в някои болници жизненоважни ресурси, персонал и оборудване, включително доставки на кислород, са пренасочвани от неонатологичните отделения към COVID отделенията.

Решаваща беше констатацията, че две трети от здравните работници не подкрепят кенгуру-грижата – ранен, продължителен контакт кожа до кожа за недоносени бебета и кърменето за майки с положителен или неизвестен статус от COVID-19 теста. Вместо това, тези новородени са отделени от майките си, въпреки редица данни за положителните ефекти на този контакт не само по време на болничния престой на тези бебета, а и години по-късно.

Значението на този факт се засилва от ново изследване, публикувано в EClinicalMedicine. Проведено чрез международно сътрудничество, водено от Световната здравна организация с LSHTM и Калифорнийския университет Сан Франциско (UCSF), анализирайки резултатите от 127 държави, изследването изчислява, че ако на глобално ниво се практикува кенгуру-грижа, над 125 000 живота на новородени ще бъдат спасени. Обратно на това, рискът новородени да се заразят с COVID-19 и да починат би довел до по-малко от 2000 смъртни случая. Всичко това показва най-малко 65-кратно увеличение на риска от смърт, ако не се прилага кенгуру- грижата2.

Професор Suman P N Rao, от Медицински колеж St. John’s Medical College, Bangalore, India, и водещ автор на две изследвания, казва:

„Кенгуру-грижата е един от най-ефективните начини да се защитят недоносените и болни новородени. Сега, повече от всякога трябва да се гарантира, че майките са подкрепени да я прилагат, а здравните специалисти да се чувстват сигурни и спокойни по време на раждането. Данните показват огромна надежда за много спасени животи благодарение на кенгуру-грижата, за това е жизненоважно да използваме тази възможност, за да я подсилим сега и да я изградим още по-добре след пандемията.“

Новородените са най-уязвими в световен мащаб. Всяка година 2,5 милиона новородени умират в рамките на първите 28 дни от живота си, а над 80% от тях се раждат с ниско тегло. Въпреки това, недоносените и болни бебета не са били част от глобалното изследване на нарушения в условията на пандемия.

Общо 1120 участници са включени в проучването, разработено от мултидисциплинарен екип. Здравните работници отчитат по-високи от обичайните нива на стрес, като 85% се страхуват за своето здраве. Над 70% от анкетираните съобщават за недостиг на предпазни очила и висококачествени маски за лице, а по-малко от една пета от доставчиците на здравни услуги се чувстват уверени в насоките за лечение на новородени от заразени с COVID-19 майки.

Ограниченото тестване за SARS-CoV-2 беше отбелязано като голямо предизвикателство от много от респондентите. Само една трета от тях съобщават, че тестването е рутинно достъпно за бременни жени, приети за раждане (36,2%) и тези със симптоми или контактни (30,7%). 21,9% от анкетираните от Африка отчитат, че тестването на бременни жени, приети за раждане, е недостъпно.

Д-р Куин Дюб, съавтор, педиатър и директор на здравно заведение в Малави, казва:

„COVID-19 взе многобройни жертви от нашите недоносени и болни новородени в Африка. В Малави наблюдаваме следното на първа линия – пренапрегнат и стресиран персонал, оборудването и доставките на кислород се пренасочват към други области, ангажирани с пациенти с COVID-19. Разтърсващо е, но ние можем да направим повече, за да защитим майките и бебетата. Ежедневно виждаме отлични иновации. Чрез интелигентно инженерство и бързи промени, NEST360 в Малави успя да разработи и произведе лични предпазни средства. Сега е моментът да използваме знанията си за укрепване на здравната система и радикално подобряване на грижите за 15 милиона преждевременно родени бебета по света всяка година. „

За намален брой раждания в болница и прием на новородени се съобщава във всички региони като допълнение към компрометираните грижи за новороденото заради жени, които се страхуват да дойдат в болница и преразпределението на персонал и/или оборудване от неонатологичните отделения. Често тези, които постъпват в болница за раждане и грижи за новороденото, желаят предсрочно изписване и не търсят последващи грижи за бебето си. До силно притеснение водят съобщенията за преразпределение на доставките на кислород и забавяне лечението на новородените, докато не бъде получен резултата от COVID теста.

Проф. Джой Лаун от LSHTM и NEST360, и съ-автор на двете статии казва:

„Нашите проучвания показват как COVID-19 нарушава грижите за недоносени и болни новородени по целия свят. Те могат да умрат за минути и са най-уязвими, особено в условията на пандемия. Властимащите могат и трябва да защитят здравните услуги за новородените, осигурявайки базирани на доказателства практики за всички, включително за жените с положителен SARS-CoV-2. Здравните работници по цял свят вършат изключителна работа въпреки трудните обстоятелства и спешно се изискват ваксини за тяхната защита. Събирането на данни и бързото внедряване на нови изследвания трябва да бъдат част от движещата сила в момента. Можем да видим обрати в трудно спечелените битки при оцеляване на новороденото, ако не действаме сега. „

Авторите признават известни ограничения, включващи това, че онлайн проучването е било преведено на 3 езика, което може да е повлияло представителността на респондентите. Особено на респонденти, работещи в изключително отдалечени региони с ограничен достъп до интернет.


1 По данни на проучване на фондация “Нашите недоносени деца, проведено през 2016 г.  92.9 % от анкетираните семейства не са имали никаква възможност да практикуват метода кожа-до-кожа, 53.4% имат само най-обща информация какво представлява метода, 37% са имали възможност да виждат детето си само веднъж седмично, а 62% не са били насърчавани да бъдат с близо до бебето си, докато е в кувьоз. 65% от участвалите в изследването не са били насърчавани да кърмят в неонатологичното отделение, а едва около 30% от всички жени са получили съдействие по повод кърменето на детето/децата си. Недостатъчно ниво на предоставена информация се засича и по повод съхраняването на кърмата по време на раздяла с детето – едва 13% от респондентките са получили информация, а повече от половината от участвалите в проучването са имали най-обща или никаква информация относно начини на поддържане на лактацията.

2Уточняваме, че рискът от смърт касае преди всичко държавите, в които липсва достатъчно оборудване и медицински персонал за грижа за недоносени и рискови новородени, което означава, че майчината прегръдка е техният единствен шанс да бъдат спасени. Това не омаловажава необходимостта от кенгуру-грижи и за бебетата в добре оборудвани болници с достатъчно медицински персонал, тъй като ползите от кенгуру-грижите не се отнасят единствено до преживяемост, а и до подобрени жизнени показатели и оптимално мозъчно развитие на бебето.


Проучването е водено от Световната Здравна Организация.

Грижа за малки и болни новородени: глобално проучване и тематичен анализ на мнението и опита на доставчиците на здравни услуги. BMJ GH. DOI:10.1136/bmjgh-2020-004347

Партньори

The London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM)
Училище по хигиена и тропическа медицина в Лондон е водещ световен център за научни изследвания, следдипломна квалификация и продължаващо обучение в сферата на публичното и глобално здравеопазване.


Newborn Essential Solutions and Technologies (NEST360°)

Международен алианс на клинични и технически експерти, както и експерти по обществено здраве, обединени от общата цел да работят заедно с правителствата, за да сложат край на предотвратими смъртни случаи на новородени в болниците в Африка. NEST360° създава базиран на доказателства модел на здравна система, за достъп, оценка, имплементиране и поддържане на достъпни технологии и здравни системи за подобряване на качеството на грижите за новородените. Моделът NEST360 ° дава възможност на страните да постигнат своите цели за намаляване на смъртността при новородените. До края на 2020 г. моделът NEST360 ° е внедрен в 65 болници в четири държави. Повече информация тук https://www.nest360.org

St. John’s Medical College, Bangalore, India Bangalore, India
Медицинският колеж „Сейнт Джон“, считан за един от водещите медицински институти в Индия, създаден с цел обучение на медицински персонал, посветен на това да осигури качествени медицински грижи дори за маргиналните групи от населението. Тяхното мото е „Свят, в който качествената медицинска грижа е възможна и достъпна дори за най-бедните“. www.stjohns.in

University of California San Francisco (UCSF); Benioff Children’s Hospitals
Калифорнийският университет в Сан Франциско и Детска болница Беньоф са две от водещите болници в Калифорния с дългогодишен ангажимент към общественото здраве. И двете притежават водещи педиатрични програми за специализанти, стипендиантски програми за субспециалности в областта на педиатрията, изследователска база за съвременни открития, богат опит и експертиза в грижата за деца и новородени, публични политики в сферата на общественото здраве и застъпничество за правата на пациентите.
www.ucsf.edu  | www.ucsfbenioffchildrens.org  | www.globalhealthsciences.ucsf.edu

University College London (UCL)
Университетски колеж Лондон e сред топ 10 на най-добрите медицински университети в света и една от малкото институции, оценени с най-висока академична репутация и най-широко въздействие върху научните изследвания. С със своят 200 годишна история, UCL обучава повече от 41 500 студенти от 150 страни.
www.ucl.ac.uk

Превод: Татяна Христова

Етикети: