Отново за кенгурувата грижа. Струва си да знаете повече

Отново за кенгурувата грижа. Струва си да знаете повече

Всяка година се раждат около 20 млн. бебета с ниско родилно тегло, което се дължи или на преждевременно раждане, или на забавен вътреутробен растеж, повечето от тях в по-слабо развитите страни. Те допринасят съществено за високата смъртност при новородените, чиято честотност и разпределение съответстват на тези на бедността. Раждането на бебета с ниско родилно тегло и преждевременните раждания следователно са свързани с висока заболеваемост и смъртност в най-ранна детска възраст. От около 4-те милиона починали новородени, недоносените и родените с ниско тегло бебета представляват около една пета. По тази причина грижата за такива деца се превръща в тежест за здравната и социалната система навсякъде по света.

В богатите общества основната причина за раждането на деца с ниско тегло е преждевременното раждане. Техният брой намалява благодарение на подобрените социално-икономически условия, начин на живот и хранене, които водят до по-здрави бременности, както и до наличието на съвременни технологии за неонатални грижи и на високо квалифицирани и опитни здравни работници.

В по-слабо развитите страни високите нива на раждания на деца с ниско тегло се дължат на преждевременно раждане и забавен вътреутробен растеж. Тяхното широко разпространение намалява с много слаби темпове. Тъй като причините и детерминантите остават във висока степен неизвестни, възможностите за ефективна намеса са ограничени. Освен това, модерните технологии или отсъстват, или не могат да бъдат използвани адекватно, което често се дължи на недостига на опитен персонал. Кувьозите, например, където са в наличност, често не са достатъчни, за да отговорят на местните нуждите и не са адекватно почиствани. Покупката на оборудване и резервни части, поддръжката и ремонтите са трудни и скъпоструващи, електроснабдяването често прекъсва, поради което оборудването не може да работи както трябва. На фона на тези обстоятелства, добрите грижи за недоносените и родените с ниско тегло бебета са трудни: хипотермията и вътреболничните инфекции са чести, утежнявайки недоброто състояние на бебето, дължащо се на преждевременното раждане. Често и ненужно в повечето случаи кувьозите разделят бебетата от майките им, лишавайки ги от необходимия контакт помежду им.

За съжаление, този проблем няма лесно решение, доколкото здравето на бебето е тясно свързано със здравето на майката и грижите, които тя получава по време на бременността и раждането. За доста малки недоносени бебета, получаването на продължителни медицински грижи е изключително важно. Кенгуровата грижа обаче представлява ефективен начин за задоволяване на потребностите на бебето от топлина, кърмене, защита от инфекции, стимулация, сигурност и любов.

Кенгуровата грижа – какво представлява и защо е важна

Кенгуровата грижа е грижа за недоносени, носени кожа до кожа от майката. Това е мощен и същевременно лесен за прилагане начин да се погрижим за здравето и комфорта, както на недоносените, така и на родените в срок бебета. Основните и характеристики са:

 • ранен, продължаващ и продължителен контакт кожа до кожа с майката
 • изключително и само кърмене (в идеаления случай)
 • започва се в болницата и може да бъде продължена у дома
 • малките бебета могат да бъдат изписани рано
 • майките изискват и получават адекватна подкрепа и проследяване у дома
 • това е щадящ, ефективен метод, чрез който се избягва тревогата, която обичайно се наблюдава в отделение за недоносени деца

Кенгуруто е представено най-напред от Рей и Мартинес в Богота, Колумбия, където е създадено като алтернатива на неадекватните и недостатъчни грижи в кувьоз за тези недоносени деца, които са преодолели началните проблеми и се нуждаят единствено да получават храна и да наддават. Почти две десетилетия на приложение и проучвания показаха ясно, че кенгуровата грижа е много повече от алтернатива на кувьоза. Тя е ефективно средство за контрол на температурата, за кърмене и създаване на контакт при всички новородени бебета, без значение от условията, теглото, гестационната възраст и клиничните условия.

Най-голямата част от публикуваните изследвания и опит във връзка с кенгуровата грижа идват от здравни заведения, където използването му е въведено от опитни здравни работници. Когато майката е сигурна в грижите, които тя полага за бебето си, тя продължава с тях и у дома под ръководството и при честите посещения за специализиран контрол.

Доказателства за ефективността и безопасността на кенгуруто има единствено за недоносени деца без медицински проблеми, т.нар. стабилизирани новородени. Проучванията и опитът показват, че:

 • кенгуровата грижа е най-малкото равностойна на стандартните грижи (кувьоз) по отношение на безопасността и съхранението на температурата, с оглед на степента на смъртност.
 • кенгуровата грижа, улеснявайки кърменето, има значителни предимства в случаи на по-висока заболеваемост.
 • кенгуровата грижа допринася за по-хуманни неонатални грижи и за по-добър контакт между майката и детето, както в по-бедните, така и в по-богатите държави.
 • Кенгуровата грижа е, с оглед на това, модерен метод за грижа при всякакви обстоятелства, даже и там, където има адекватни грижи и скъпи технологии.
 • Приложението на кенгуровата грижа не е била оценявана в домашни условия.

Текущите проучвания и наблюдения отбелзяват ефективното приложение на този метод в ситуации, където липсват интензивни грижи за новородените или здравни заведения, но здравните работници са съответно подготвени. В такива условия употребата на кенгуруто преди стабилизацията може да се окаже най-добрата възможност за оцеляване без последствия за здравето.

Превод: СКАНДИНАВИЯ КОНСУЛТ ООД (специални благодарности)