Дискалкулия

Дискалкулия

Принадлежи към специфичните разстройства на училищните умения. Дефицитът засяга предимно уменията за извършване на основните аритметични действия – събиране, изваждане, умножение и деление. За да бъде диагностицирана дискалкулия, уменията на детето за извършване на математически операции са значително под очакваните за съответната възраст, общия интелект и изискванията на училището.

Най-добре това се оценява със стандартизиран аритметичен тест. Трудностите не трябва да се дължат на неврологично, психично или друго разстройство. В повечето случаи, децата диагностицирани изолирано с дискалкулия, демонстрират умения за четене и писане в очакваните за възрастта норми. По-често обаче се наблюдават трудности, които касаят обучителните умения като цяло, защото причините за тях са общи, а именно с начините на получаване, обработка и съхраняване на информацията.

Следните проблеми могат да се наблюдават, когато децата имат трудности да овладеят смятането:

 • Трудно четат, пишат и осъзнават математически символи;
 • Неразбират математически термини и/или знаци;
 • Трудности в точното подреждане на цифрите в числовата редица;
 • Нямат устойчиво изградени количествени представи;
 • Бъркат аритметичните действия събиране и изваждане;
 • Решават задачите устно, но не могат да ги запишат;
 • Не могат да решават задачи самостоятелно, само с помощ;
 • Не могат да обяснят решението на задачата;
 • Не могат да запомнят таблицата за умножение и деление.

Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.


  Полезни връзки:

  Стратегии за справяне и облекчаване на симптомите при дискалкулия

  Какво представлява дискалкулията при децата

  Дискалкулия: „математическата дислексия“ или защо толкова много деца се борят с числата