Индивидуално психологическо консултиране

Индивидуално психологическо консултиране

Терапевтите на Център за детско развитие „Малки чудеса“ предлагат  психологическа подкрепа и консултиране, както и възможност за по-дългосрочна терапевтична работа. По време на срещите, в зависимост от вашите актуални потребности, заедно планираме пътя за подобряване на емоционалния ви свят. Срещите са в рамките на един час и могат да бъдат проведени както на място, така и онлайн.

Психологическото консултиране има за цел да ви подкрепи в преодоляването на различни предизвикателства, свързани с:

  • отглеждане и възпитание на детето;
  • преодоляване на загуби и семейни кризи;
  • адаптиране към промяната на семейната динамика при появата на бебето;
  • встъпване в родителска роля и др.

Можете да запазите своя час за консултация на тел. 0887 54 54 46, както и през настоящата форма за записване.