Отворено писмо на Фондация “Нашите недоносени деца” до Министерство на здравеопазването на Р България

Отворено писмо на Фондация “Нашите недоносени деца” до Министерство на здравеопазването на Р България

До
Г-н Кирил Ананиев
Министър на здравеопазването
На Р България

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР АНАНИЕВ,

Обръщаме се към Вас с висока загриженост относно условията на труд и организация на работния процес в здравните заведения в страната в контекста на епидемиологичната обстановка и въведеното извънредно положение.

Като организация, поддържаща активна комуникация с неонатологични отделения от цялата страна, както и със съответните болнични ръководства, ние получаваме ежедневна информация относно условията, в които здравните специалисти работят, процедурите, които прилагат, както и липсата на наличност на най-базови санитарни материали като медицински маски, ръкавици, защитни очила и шлемове, защитно облекло и препарати за дезинфекция.

Изключително сме обезпокоени от все по-нарастващата липса на тези консумативи в болничните заведения, както и на отсъствието на възможности за набавяне на такива, поради изчерпването им в складовата база и аптечните мрежи.

Самоорганизацията на граждани и фирми за производство на текстилни маски не би могло да бъде решение на този проблем, тъй като разполагаме с научно потвърдена информация за ненадеждността на този тип предпазни средства, особено в условията на епидемия.

Бихме искали да насочим вниманието Ви и към липсата на протоколи за действие за специалисти, работещи в здравни заведения, в случаи на пациенти със съмнение за COVID-19 или в случаи на пациенти с положителни проби.

С оглед на гореизложеното, както и на обезпечаване на цялостната организация на работа на здравните заведения в страната, настояваме за:

  • Създаване на организация за спешно осигуряване на медицински маски, ръкавици, предпазни облекла, защитни маски и шлемове, както и препарати за дезинфекция за всички болнични заведения, диагностично-консултативни центрове, медицински центрове и домове за медико-социални грижи в страната.
  • Създаване на процедура за гарантиране на устойчивата наличност на медицински маски, ръкавици, защитни очила и шлемове, предпазни облекла и препарати за дезинфекция в болничните заведения, диагностично-консултативните центрове, медицински центрове и домове за медико-социални грижи.
  • Осъществяване на строг държавен контрол за предотвратяване на актуалната спекула с цените на санитарните маски и ръкавици в търговската мрежа, както и залагане на максимален праг при ценообразуването им.
  • Разписване на протоколи за работа при контакт с пациенти със съмнения за COVID-19 или положителен тест за същия, които да бъдат сведени до знанието на медицинските специалисти и болничния персонал за прилагане на всички нива на болнична грижа.

Фондация „Нашите недоносени деца“
гр. София
18.03.2020 г.