Отговор на Министерство на здравеопазването на Отворено писмо на Фондация "Нашите недоносени деца"

Отговор на Министерство на здравеопазването на Отворено писмо на Фондация "Нашите недоносени деца"

Като организация, работеща изключително в областта на застъпничеството, ние от Фондация „Нашите недоносени деца“ не останахме безучастни и в създалата се ситуация на форсмажорни обстоятелства в страната, свързани с COVID-19. Водени от висока загриженост относно условията на труд и организацията на работния процес в здравните заведения в страната при въведеното извънредно положение, на 18.03.2020 г. депозирахме отворено писмо до Министерството на здравеопазването на Р България.

В него насочихме вниманието към условията, в които здравните специалисти работят, липсата на наличност на базови санитарни материали като медицински маски, ръкавици, защитни очила и шлемове, защитни облекла и препарати за дезинфекция, както и към липсата на протоколи за действие за специалисти, работещи в здравни заведения, в случаи на пациенти със съмнение за COVID-19 или на случаи с пациенти с положителни проби.

Днес, получихме и отговор от Министерство на здравеопазването, който гласи следното:

„В отговор на Ваше писмо, получено в Министерство на здравеопазването, с рег. № 92-Ф-28/18.03.2020 г., с което ни информирате за липса на медицински маски, ръкавици, защитни очила и шлемове, защитно облекло и препарати за дезинфекция и др. в неонатологични отделения в цялата страна, бих искал да Ви информирам следното:

Със заповед на министър-председателя е създаден Логистично-координационен център, който организира и координира информацията за потребностите от оборудване, материали и лични предпазни средства. Протоколите за разпределението им се съгласуват от ръководителя на Националния оперативен щаб и главния държавен инспектор, като същите се изпращат на РЗИ. Заявката за потребностите на областно ниво се предоставя от съответната РЗИ на Центъра.

Министерство на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции, предостави лични предпазни средства на лечебните заведения в зависимост от броя на населението, лечебните заведения и предвид възникването на огнища и разпространение на заболяването в дадена област.

По отношение на въпроса за разписване на протоколи за работа при контакт с пациенти със съмнения за COVID-19 или положителен тест за същия, Ви информирам, че регионалните здравни инспекции в координация с Националния, областните и общинските кризисни щабове създават необходимата организация за прилагане на локалните планове за действие, с които всяко лечебно заведение следва да разполага, като при необходимост, в зависимост от епидемиологичната ситуация, се разпореждат и допълнителни мерки.“