Безплатни консултации с неонатолог и педиатър за деца и семейства от Украйна

Безплатни консултации с неонатолог и педиатър за деца и семейства от Украйна

Українською нижче. ⬇ На русском языкe внизу.⬇

Информация за възможности за безплатни медицински консултации и прегледи в областта на неонатологията и педиатрията за украински граждани

Измина месец от началото на войната в Украйна. За този период близо 3.5 милиона украински граждани са напуснали домовете и страната си, в търсене на защита и спасение за себе си и децата си. В общия случай това са жени, най-често майки с бебета и малки деца, както и бременни, бягащи от войната без партньорите си, тъй като всички мъже на възраст до 60 г. са задължени да останат в страната и да се присъединят към битките за опазването й.

Над 81 000 украински граждани са влезли в България от началото на войната, а близо 56 000 са останали в страната ни. Голяма част от тях се нуждаят както от социална подкрепа, така и от здравна помощ – неонатологична, педиатрична и акушеро-гинекологична.

В този момент, изискващ навременни и адекватни действия, ние, от Фондация “Нашите недоносени деца”, се обърнахме за подкрепа и съдействие към Научния борд и консултативен съвет към организацията, както и към медицински специалисти по педиатрия и неонатология и здравни заведения от цялата страна, апелирайки към обединяване на усилията ни и осигуряване на възможност за безплатни и достъпни медицински консултации за бебета, малки деца, и бременни, пристигащи в страната ни от Украйна.

Предоставяме на вниманието ви списък с местата, начините и видовете медицинска помощ, консултации и прегледи, от които семействата с бебета и малки деца, както и бременни жени, идващи от Украйна, могат да се възползват:


Гр. София

УМБАЛ „Софиямед“

Направления:

 • Педиатрия (0-18 г.). Прегледите ще се извършват в Неотложен педиатричен кабинет в ДКЦ „Софиямед“ – Люлин“, адрес: бул. “Джавахарлал Неру” № 23, всеки ден от 8:00 до 18:00 ч. Повече информация можете да получите на тел. +3592 465 0003 (в работни дни).
 • Акушеро-гинекологични прегледи и раждане. Адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 16, тел. +3592 465 0000 (в работни дни) и тел. +359895 55 5676.
 • Неонатологична грижа за деца на възраст от 0 до 3 м. Адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 16, тел. +3592 465 0000 (в работни дни) и тел. +359895 55 5504.

Възможност за работа в УМБАЛ “Софиямед” за украински граждани:

УМБАЛ „Софиямед“ кани всеки гражданин на Украйна, който проявява интерес към възможността за работа в болничното заведение, да се присъедини към екипа на лечебното заведение. Повече информация можете да получите на тел. +359895 555482.

Работни езици: руски, английски


Втора МБАЛ София

Направление:

 • Педиатрия

За контакт:
Красимира Димитрова, гл. мед. сестра, тел. +3592 915 8333
Консултациите се провеждат на място в болницата. Адрес: бул. “Христо Ботев” № 120

Работни езици: руски


Гр. Пловдив

УМБАЛ ”Пловдив”

Адрес: бул. “България” № 234

Направление:

 • Неонатология

За контакт:
Д-р Диана Аргирова, тел. +359 888 886 965 или тел. +359 894 494 702.
Възможно е провеждане на консултации на място в болницата и по телефон.

Работни езици: руски, английски


УМБАЛ “Св. Георги”

Адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15А

Направление:

 • Педиатрия

За контакт: 0882 270 708
Консултациите се извършват на място в болницата и по телефон.

Работни езици: руски, английски


Гр. Варна

ДМСГД Варна

Адрес: ул. “Овеч” № 2

Направление:

 • Педиатрия
 • Ранна детска интервенция – психолог, логопед, кинезитерапевт

За контакт:
Веселина Николова, медицинска сестра и социален работник, тел. +359 887 500 429
Предвид спецификите на работа на заведението, консултациите се провеждат изцяло дистанционно.

Работни езици: руски, английски


СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“

Адрес: бул. “Цар Освободител” № 150

Направление:

 • Акушеро-гинекологична помощ при раждане;
 • Интензивна неонатологична грижа;
 • Дистанционни медицински консултации, съобразно заетостта на екипа.

За контакт:
Д-р Светлана Радева тел. +359 52 607 754

Работни езици: руски, английски


Гр. Плевен

ДМСГД Плевен

Адрес: ул. “Стоян Михайловски” № 8

Направление:

 • Педиатрия;
 • Психология;
 • Специален педагог за деца със зрителни нарушения;
 • Физикална медицина и рехабилитация.

За контакт:
Д-р Д. Георгиева
Консултациите се извършват на място след предварителна заявка на e-mail: info@dmsgd-pl.bg

Работни езици: украински, английски, руски


УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Адрес: бул. „Георги Кочев“ № 8А

Направление:

 • Спешна педиатрична и неонатологична помощ.

За контакти:
Тел. +359 648 861 00


Гр. Стара Загора

УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ № 2

Направление:

 • Неонатологични консултации

За контакт:
Консултациите се провеждат по телефон или онлайн с доц. Д-р Христо Мумджиев след предварително запазен час на тел. +359 887 545 446.

Работни езици: руски и английски


Гр. Шумен

МБАЛ Шумен

Адрес: ул. “Васил Априлов” № 63

Направление:

 • Педиатрични прегледи и консултации

За контакт:
Консултациите и прегледите могат да бъдат осъществени на място в болницата или по телефон, след предварително запазване на час на тел. +359 888 474 131

Работен език: руски


Гр. Търговище

МБАЛ Търговище

Адрес: бул. “Сюрен” № 1

Направление:

 • Неонатологични консултации

За контакт:
Консултациите се провеждат онлайн/ по телефон с д-р Едрева, след предварително запазване на час на тел. +359 887 432 335.

Работен език: руски


Гр. Силистра

МБАЛ Силистра

Адрес: ул. “Петър Мутафчиев” № 80

Направление:

 • Преглеждане на новородени до 28 дни след раждането ( на място в болницата)
 • Неонатологично консултиране (по телефон)

За контакт:
Д-р Манева, тел. +359 887 757 742

Работен език: руски


Гр. Етрополе

„МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе“

Адрес: ул. “Бригадирска” № 1

Направление:

Спешни състояния в:

 • Педиатрия;
 • Акушерство и гинекология;
 • Нервни болести;
 • Вътрешни болести и хирургия

За контакт:
д-р Галя Василева, тел. +359 878 549 057
Консултациите и прегледите се извършват на място.

Работен език: руски


Гр. Карлово

МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД

Адрес: ул. “Генерал Гурко Мархолев” № 3

Направление:

Болнични хоспитализации в отделения по:

 • Неврология;
 • Вътрешни болести;
 • Педиатрия;
 • Акушерство и гинекология;
 • Ковид структура.

За контакт:
Д-р Обрейко Обрейков, тел.+359 335/90826, +359 335/90803,+359 335/90804

Работни езици: руски, английски


Фондация “Нашите недоносени деца” и Център за детско развитие “Малки чудеса” също предоставят безплатна консултативна и терапевтична помощ за деца и семейства (онлайн и на живо) в областта на психологията и детското развитие. Повече за възможностите за терапевтична подкрепа и консултиране прочетете тук.


Безкоштовні консультації неонатолога та педіатра для дітей та сімей з України

Минув місяць від початку війни в Україні. За цей період майже 3,5 мільйона громадян України покинули свої домівки та країну у пошуках захисту та порятунку для себе та своїх дітей. Загалом це жінки, найчастіше матері з немовлятами та малолітніми дітьми, а також вагітні жінки, які тікають від війни без партнерів, оскільки всі чоловіки віком до 60 років зобов’язані залишатися в країні та брати участь у бойових діях на її захист.

З початку війни в Болгарію в’їхало понад 81 тис. громадян України, а в нашій країні залишилося майже 56 тис. Багато з них потребують як соціальної підтримки, так і охорони здоров’я – неонатології, педіатрії та акушерства та гінекології.

У час, що вимагає від нас своєчасних і адекватних дій, ми, від Фонду «Нашите недоносени деца», звернулися за підтримкою та допомогою до Наукової ради та консультативної ради організації, а також до медичних спеціалістів педіатрії та неонатології та закладів охорони здоров’я по всій країні, закликаючи об’єднати наші зусилля та надати можливість безкоштовних та доступних медичних консультацій для немовлят, маленьких дітей та вагітних жінок, які прибувають до нашої країни з України.

Пропонуємо вашій увазі перелік місць, заходів та видів медичної допомоги, консультацій та оглядів, якими можуть скористатися сім’ї з немовлятами та малолітніми дітьми, а також вагітні жінки, які прибули з України:


м. Софія:

УМБАЛ „Софиямед“

Напрямки:

 • Педіатрія (0-18 років). Обстеження проводитимуться в кабінеті невідкладної педіатричної допомоги медичного центру «Софіямед» – Люлін за адресою: бульвар Джавахарлала Неру, 23, щодня з 8:00 до 18:00 Додаткову інформацію можна отримати за номером +3592 465 0003 (у робочі дні).
 • Акушерсько-гінекологічні огляди та пологи. Адреса: «Г. М. Димитрова ”№ 16, тел. +3592 465 0000 (у робочі дні) та тел. +359895 55 5676.
 • Неонатологічна допомога дітям віком від 0 до 3 м. Адреса: бул. М. Димитрова ”№ 16, тел. +3592 465 0000 (у робочі дні) та тел. +359895 55 5504.

Можливість працювати в університетській лікарні «Софіямед» для громадян України:

Університетська лікарня «Софіямед» запрошує кожного громадянина України, що зацікавлений у можливості працювати в лікарні, приєднатися до команди медичного закладу. Більш детальну інформацію Ви можете отримати за тел. +359895 555482.

Робочі мови: російська, англійська


Другий МБАТ Софія

Напрямок:

 • Педіатрія

Для зв’язку:

Красимира Димитрова, гл. мед сестра, телефон +3592 915 8333

Консультації проводяться на місці в стаціонарі. Адреса: бульвар Христо Ботева, 120

Робочі мови: російська


м. Пловдів

Пловдівська університетська лікарня

Адреса: бул. Болгарія, 234

Напрямок:

 • Неонатологія

Для зв’язку:

д-р Діана Аргірова, тел. +359 888 886 965 або тел. +359 894 494 702.

Можливе проведення консультацій на виїзді в лікарні та по телефону.

Робочі мови: російська, англійська


УМХАТ «Св. Георгій»

Адреса: бульвар Пештерське шосе, 66

Напрямок:

 • Педіатрія

Контакти: +3592 915 8500

Консультації проводяться на місці в стаціонарі та по телефону.

Робочі мови: російська, англійська


м. Варна

ДМСК Варна

Адреса: вулиця Овеч, 2

Напрямок:

 • Педіатрія
 • Раннє педіатричне втручання – психолог, логопед, фізіотерапевт

Для зв’язку:

Веселіна Ніколова, медсестра та соціальний працівник, тел. +359 887 500 429

Враховуючи специфіку роботи закладу, консультації проводяться повністю дистанційно.

Робочі мови: російська, англійська


СБАГАЛ «Проф. д-р Стаматов Д.»

Адреса: бульвар Царя Освободителя, 150

Напрямок:

 • Акушерсько-гінекологічна допомога при народженні;
 • Інтенсивна неонатологічна допомога;
 • Дистанційні медичні консультації, відповідно до зайнятості бригади.

Для зв’язку: д-р Світлана Радєва тел. +359 52 607 754

Робочі мови: російська, англійська


м. Плевен

ДМСЦП Плевен

Адреса: вул. Стояна Михайловського, 8

Напрямок:

 • Педіатрія;
 • психологія;
 • Спеціальний педагог для дітей з вадами зору;
 • Фізична медицина та реабілітація – комплекс медико-соціальних фондів, спрямованих на оздоровлення осіб з групи ризику інвалідності. Мета – відновлення фізичних, розумових, професійних та соціальних можливостей пацієнта.

Для зв’язку: д-р Д. Георгієва

Консультації проводяться на місці за попереднім запитом на e-mail: info@dmsgd-pl.bg

Робочі мови: українська, англійська, російська


УМХАТ «Д-р Георгі Странський»

Адреса: бульвар Георгія Кочева, 8А.

Напрямок:

 • Невідкладна педіатрична та неонатологічна допомога.

Контакти: тел. +359 648 861 00


м. Стара Загора

УМХАТ «Проф. д-р Ст. Кіркович»

Адреса: вул. Генерала Столєтова, 2

Напрямок:

 • Консультації неонатологів

Для зв’язку:

Консультації проводяться по телефону або онлайн з доц. д-ром Христо Мумджієвим після запису за тел. +359 887 545 446.

Робочі мови: російська та англійська


м. Шумен

Шуменська лікарня

Адреса: вулиця Василя Априлова, 63

Напрямок:

 • Дитячі огляди та консультації

Для зв’язку:

Консультації та огляди можна провести на місці в лікарні або за телефоном, попередньо записавшись на прийом за тел. +359 888 474 131

Робоча мова: російська


м. Тирговиште

Лікарня Тирговиште

Адреса: бульвар Сурен, 1

Напрямок:

 • Консультації неонатологів

Для зв’язку:

Консультації проводяться онлайн / по телефону з доктором Едревою, після попереднього запису на прийом за тел.: +359 887 432 335.

Робоча мова: російська


м. Сілістра

МХАТ Сілістра

Адреса: вул. Петра Мутафчіева, 80

Напрямок:

 • Огляд новонароджених до 28 днів після народження (на місці в лікарні)
 • Консультація неонатолога (телефоном)

Для зв’язку:

д-р Манева, тел. +359 887 757 742

Робоча мова: російська


м. Етрополе

«МХАТ» проф. д-р Ал. Герчев «Етрополе»

Адреса: вулиця Бригадірська, 1

Напрямок:

Надзвичайні ситуації в:

 • Педіатрія; акушерство та гінекологія;
 • Неврологічні захворювання;
 • Внутрішні хвороби та хірургія

Для зв’язку: д-р Галя Васильова, тел. +359 878 549 057

Консультації та огляди проводяться на місці.

Робоча мова: російська


м. Карлово

МБАЛ «Д-р Кіро Попов» – Карлово

Адреса: вул. Генерала Гурка Мархолєва, 3

Напрямки:

 • Госпіталізації у палати: неврологія; внутрішні захворювання;
 • Педіатрія; акушерство та гінекологія;
 • Структура Covid.

Для зв’язку:

д-р Обрейко Обрейков, тел.+359 335/90826, +359 335/90803, +359 335/90804

Робочі мови: російська, англійська


м. Добрич

МБАЛ «Добрич»

Лікарі з відділу педіатрії МБАЛ Добрич маємо можливість та готовність проводити безкоштовні обстеження та особисті консультації в будь-який час доби:

 • Педіатричні обстеження – для дітей віком від 28 днів до 18 років – Доктор Колева, д-р Радева, д-р Желязкова, д-р Янакиева, д-р Цацова, д-р Ахмедов
 • Неонатологічні обстеження – для дітей віком до 28 днів – Доктор Николова
 • Кардіологічні обстеження – для дітей віком від 0 днів до 18 років – Доктор Йовев
Контактні данні:
 • в робочий час по телефону 058 600188 внутрішній код 230;
 • Цілодобова допомога надається черговим лікарем відділення по телефону 0884540970
Робоча мова, окрім болгарської:
 • англійська: д-р Радева, д-р Колева, д-р Николова, д-р Желязкова, д-р Ахмедов
 • російська:д-р Йовев, д-р Янакиева, д-р Цацова
д-р Й.Йовев  Начальник відділу  педіатрії МБАЛ Добрич

Бесплатные неонатологические и педиатрические консультации для детей и семей из Украины

Информация о возможности бесплатных медицинских консультаций и обследований в области неонатологии и педиатрии для граждан Украины.

Прошел месяц с начала войны в Украине. С тех пор 3,5 миллиона граждан Украины покинули свои дома и уехали из своей страны ,чтобы искать защиты и спасения для себя и своих детей.

Чаще всего это женщины – обычно это мамы с маленькими детьми и малышами, а также беременные женщины, спасающиеся от войны без своих партнеров, потому что все мужчины до 60 лет обязаны остаться, сражаться и защищать страну.

Более 81 000 граждан Украины въехали в Болгарию с начала войны, около 56 000 человек остались в нашей стране. Многие из них нуждаются в социальной поддержке и медицинском обслуживании и помощи – в области неонатологии, педиатрии и акушерства и гинекологии. 

Данный момент требует своевременных и адекватных действий, поэтому мы  – из неправительственной организации “Наши недоношенные дети”, обратились за поддержкой и помощью в научно-консультативный совет организации, а также врачам-специалистам в области педиатрии и неонатологии и учреждениям здравоохранения по всей стране. Мы призвали объединить усилия, чтобы предоставить возможность бесплатных и доступных медицинских консультаций для малышей и и беременных, прибывающих в нашу страну из Украины.

Это список с указанием мест и видов медицинской помощи и обследований, которые могут получить семьи с малышами и беременными женщинами.


Город София

Университетская больница УМБАЛ „Софиямед“

Направления:

 • Педиатрия (0-18 г.). Обследования будут проводиться в кабинете детской неотложной помощи в ДКЦ „Софиямед“ – Люлин“, адрес: бул. “Джавахарлал Неру” № 23, каждый день с 8:00 до 18:00. больше информации вы можете получить по телефону +3592 465 0003 (в рабочие дни).
 • Акушерско-гинекологические обследования и роды. Адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 16, тел. +3592 465 0000 (в рабочие дни) и тел. +359895 55 5676.
 • Неонатологическое лечение для детей от 0 до 3 мес. Адрес: бул. „Г. М. Димитров“ № 16, тел. +3592 465 0000 (в рабочие дни) и тел. +359895 55 5504.

Возможности трудоустройства граждан Украины в больнице УМБАЛ „Софиямед“:

УМБАЛ „Софиямед” приглашает каждого гражданина Украины, который заинтересован в возможности работать в больнице, присоединиться к команде медицинского учреждения.

Больше информации вы можете получить по телефону. +359895 555482.

Рабочие языки: русский, английский


Вторая многопрофильная больница  (2 МБАЛ София)

Направление:

 • Педиатрия

Для контакта:

Красимира Димитрова, главная медсестра, тел. +3592 915 8333

Консультации проводятся на месте в больнице. Адрес: бул. “Христо Ботев” № 120

Рабочие языки: русский


Город Пловдив

Университетская больница УМБАЛ ”Пловдив”

Адрес: бул. “България” № 234

Направление:

 • Неонатология

Для контакта:

Д-р Диана Аргирова, тел. +359 888 886 965 и тел. +359 894 494 702.

Возможна консультация на месте в больнице и по телефону.

Рабочие языки: русский, английский


Университетская больница УМБАЛ “Св. Георги”

Адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 15А

Направление:

 • Педиатрия

Для контакта: 0882 270 708

Возможна консультация на месте в больнице и по телефону.

Рабочие языки: русский, английский


Город Варна

Дом медико-социального обслуживания ДМСГД Варна

Адрес: ул. “Овеч” № 2

Направление:

 • Педиатрия
 • Раннее развитие и поддержка ребенка– психолог, логопед, кинезитерапевт.

Для контакта:

Веселина Николова, медицинская сестра и социальный работник, тел. +359 887 500 429

Учитывая специфику работы учреждения, консультации проводятся полностью дистанционно.

Рабочие языки: русский, английский


Специализированная больница по акушерству и гинекологии СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“

Адрес: бул. “Цар Освободител” № 150

Направление:

 • Акушерско-гинекологическая помощь при родах;
 • Интенсивная неонатологическая помощь;
 • Дистанционные медицинские консультации, согласно занятости врачей.

Для контакта:

Д-р Светлана Радева тел. +359 52 607 754

Рабочие языки: русский, английский


Город Плевен

Дом медико-социального обслуживания ДМСГД Плевен

Адрес: ул. “Стоян Михайловски” № 8

Направление:

 • Педиатрия;
 • Психология;
 • Специальный педагог для детей с нарушением зрения;
 • Физиотерапия и реабилитация

Для контакта:

Д-р Д. Георгиева

Консультации проводятся на месте по предварительному запросу по электронной почте e-mail: info@dmsgd-pl.bg

Рабочие языки: украинский, английский, русский


Университетская больница УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Адрес: бул. „Георги Кочев“ № 8А

Направление:

 • Неотложная педиатрическая и неонатологическая помощь.

Для контакта:

Тел. +359 648 861 00


Город Стара Загора

Университетская больница УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович”

Адрес: ул. „Ген. Столетов“ № 2

Направление:

 • Неонатологические консультации

Для контакта:

Консультации проводятся по телефону или онлайн с доцентом доктором Христо Мумджиевым после предварительной записи на консультацию по телефону +359 887 545 446.

Рабочие языки: русский, английский


Город Шумен

Многопрофильная больница МБАЛ Шумен

Адрес: ул. “Васил Априлов” № 63

Направление:

 • обследование и консультация педиатра.

Для контакта:

Консультации и обследования можно провести на месте в больнице или по телефону, после предварительной записи на консультацию по тел. +359 888 474 131

Рабочие языки: русский


Город Търговище

Многопрофильная больница МБАЛ Търговище

Адрес: бул. “Сюрен” № 1

Направление:

 • Неонатологические консультации

Для контакта:

Консультации проводятся онлайн/по телефону с доктором Эдревой, после предварительной записи по тел. +359 887 432 335.

Рабочие языки: русский


Гр. Силистра

МБАЛ Силистра

Адрес: ул. “Петър Мутафчиев” № 80

Направление:

 • Обследование новорожденных до 28 дней после рождения (на месте в больнице)
 • Неонатологическая консультация (по телефону)

Для контакта:

Д-р Манева, тел. +359 887 757 742

Рабочие языки: русский


Город Етрополе

„МБАЛ „Проф.д-р Ал.Герчев“ Етрополе“

Адрес: ул. “Бригадирска” № 1

Направление:

Чрезвычайные ситуации:

 • в педиатрии
 • в акушерстве и гинекологии;
 • при нервных заболеваниях;
 • в области внутренней медицины и хирургии.

Для контакта:

д-р Галя Василева, тел. +359 878 549 057

Медицинские консультации проводятся на месте.

Рабочие языки: русский


Город Карлово

МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово” ЕООД

Адрес: ул. “Генерал Гурко Мархолев” № 3

Направление:

Госпитализации  в отделениях:

 • Неврологии
 • Внутренних болезней
 • Педиатрии;
 • Акушерства и гинекологии;
 • Ковид 

Для контакта:

Д-р Обрейко Обрейков, тел.+359 335/90826, +359 335/90803,+359 335/90804

Рабочие языки: русский, английский


Город Добрич

Врачи педиатрического отделения больницы города Добрич готовы к бесплатным обследованиям и консультациям на месте в любое время суток.

Направление:

 • Педиатрия – дети в возрасте от 28 дней до 18 лет – д-р Колева, д-р Радева, д-р Желязкова, д-р Янакиева, д-р Цацова, д-р Ахмедов,
 • Неонатология – дети до 28 дней – д-р Николова;
 • Кардиология – обследования детей от 0 дней до 18 лет – доктор Йовев;

Для контакта:

 • в рабочее время 058 600188 внутр. номер. 230;
 • в любое время суток дежурный врач отделения: тел. 0884540970

Рабочие языки: русский – д-р Йовев, д-р Янакиева, д-р Цацова; английский – д-р Радева, д-р Колева, д-р Николова, д-р Желязкова, д-р Ахмедов

Начальник отделением педиатрии: д-р Й.Йовев


Неправительственная организация “Наши недоношенные дети” и Центр детского развития “Маленькие чудеса” предоставляют бесплатные консультации и терапевтическую помощь детям и семьям (онлайн и на месте) в области психологии и детского развития. Подробнее о возможностях терапевтической поддержки и консультирования читайте здесь