Преждевременното раждане увеличава риска от сърдечни заболявания при майката

Преждевременното раждане увеличава риска от сърдечни заболявания при майката

Жените, които са родили преждевременно са изложени на почти 2,5 пъти по-висок риск да страдат от исхемична болест на сърцето през следващите 10 години след раждането в сравнение с тези, родили на термин. Това сочи проучване, публикувано в Journal of the American College of Cardiology (“Журнал на Американската колегия по кардиология”), Рискът, макар и намаляващ, се запазва с течение на времето и през следващите десетилетия – 1,86 през второто десетилетие, 1,52 през третото десетилетие и 1,38 през четвъртото десетилетие след раждането.

„Преждевременното раждане трябва да бъде признато за рисков фактор за сърдечни заболявания при жените“, изтъква пред “Ню Йорк Таймс” водещият автор на изследването д-р Кейси Крамп, специалист по семейна медицина в болницата “Маунт Синай” в Ню Йорк. Мнението му споделя от д-р Мила Педрейра, координатор на Работната група по кардиология на жените към Испанското дружество по кардиология (SEC). Според нея това изследване ще отбележи един нов подход като потвърждава с убедителни данни и огромна извадка резултатите от други по-малки проучвания в миналото, които вече са разкрили ясна връзка между риска от исхемична болест на сърцето при жените и преждевременното раждане.

Тя изтъква, че вече е било известно, че историята на бременността и раждането на жените (преждевременно раждане, прееклампсия, гестационен диабет), са допълнителен рисков фактор за развитието на сърдечно съдови заболявания.

Самият “Журнал на Американската колегия по кардиология” също публикува насоки със заглавието “Ръководство от осъвременени препоръки за начална превенция на сърдечно съдови заболявания при жените”, като посочи проблемите по време на бременността и раждането като един от рисковите фактори за развитието на сърдечно съдови заболявания.

Впечатляващо откритие

Д-р Педрейра смята, че резултатите от проучването са „впечатляващи“ поради солидността на неговите данни, основани на преглед на шведска кохорта с повече от два милиона единични раждания от 1973 г. насам и средно 22-годишно проследяване на майките. „Скандинавските регистри са много добри, защото водят много точни записки с много клинични данни, което позволява изключително достоверни анализи на общото население“, казва тя.

Освен това авторите на проучването отиват още по-далеч и извършват поданализ на повече от един милион сестри, които са родили през различни години, за да изключат възможността резултатите да са свързани с общи генетични фактори или фактори на околната среда. За Мила Педрейра този поданализ е „напълно нов“ и потвърждава резултатите от проучването. „Това не означава, че други особености като тютюнопушене, холестерол или наследственост, чието влияние е неоспоримо, не играят роля, но това, което е доказано е, че те не променят заключението, че преждевременното раждане е рисков фактор за развитието на исхемична болест на сърцето“, изтъква тя.

Що се отнася до пато-физиологичната основа на връзката между преждевременното раждане и развитието на коронарна болест на сърцето в средносрочен и дългосрочен план, д-р Перейра посочва следната хипотеза, приета в научната област: „Счита се, че по време на бременността възниква възпалително състояние, при което се освобождават определени вещества – цитокини. Те са свързани с повишена активност на матката, което в някои случаи може да доведе до преждевременно раждане. То от своя страна предизвиква допълнително увеличаване в организма на тези възпалителни вещества, които променят ендотела – най-вътрешния слой на коронарните артерии. Това първоначално малко увреждане на ендотела ще бъде отправната точка за атеросклероза“.

Златна възможност за превенция

Проучването „Преждевременното раждане и рискът от исхемична болест на сърцето при жените“ предоставя още един показателен факт – степента на недоносеност до голяма степен определя риска от развитие на исхемична болест на сърцето при майките. С други думи, колкото по-рано е настъпило раждането, толкова по-голям е рискът. При жените, които са родили изключително преждевременно (22-а – 27-а седмица от бременността), рискът от исхемична болест на сърцето е четири пъти по-висок, отколкото при жените, които раждат на термин. Този риск намалява прогресивно с напредването на бременността – 2,62 пъти по-висок за много преждевременните раждания (28-33 седмици), 2,30 пъти по-висок за ражданията, настъпили между 34-а и 36-а седмица от бременността, и 1,47 пъти по-висок за ражданията, настъпили между 37-а и 38-а г.с.

За д-р Мила Педрейра тези данни са откритие „с голямо прогностично значение“, което задължава специалистите по сърдечно съдово здраве да бъдат „много наясно“ с историята на бременността и ражданията на жените и „да бъдат много стриктни в контрола си“. Тя смята, че фактът, че преждевременното раждане е вече доказан маркер за бъдещ риск от коронарна болест на сърцето, трябва да се разглежда „като златна възможност“. Проучването трябва да послужи за предприемане на необходимите мерки за превенция чрез „ранна намеса“ в начина на живот на тези жени и „строг“ контрол на параметри като кръвно налягане и нивата на захар и холестерол.

Педрейра казва:

Жените, които са родили преждевременно, не могат да променят своето минало, но по отношение на проследяването и интервенцията те имат и ние имаме прекрасната възможност да променим тяхното бъдеще

Тя изтъква, че въз основа на категоричността на данните от изследването, преждевременното раждане вече трябва да бъде включено в регистрите и индикациите за превенция на сърдечно съдовите заболявания при жените.

Източник: elpais.com

Превод за Фондация “Нашите недоносени деца”: Мария Нориега