Рискът от преждевременно раждане и връзката му с прееклампсията

Рискът от преждевременно раждане и връзката му с прееклампсията

Ново проучване на университета “Къртин” съобщава, че при жени, които са родили преждевременно бебета в следствие на прееклампсия, съществува 17 пъти по-голяма вероятност отново да родят предтерминно, ако и последващата бременност е усложнена с това състояние.

В световен мащаб всяка година умират приблизително 285 000 бременни. Около 99% от тях са в развиващите се страни, където в много случаи усложненията по време на бременността и раждането са водеща причина за смърт при жени в детеродна възраст.

През последните години честотата нараства в световен мащаб паралелно с развитието на асистираните техники за репродукция и възрастта на бременните. Икономически значим феномен е броят на жените, засегнати от прееклампсия, като според последните статистически данни тази цифра е около 6.6 милиона годишно. Честотата й в световен мащаб е дискутабилна, но през последните години се приема, че засяга между 2-8% от всички бременности.

Прееклампсията е усложнение на бременността, което засяга бременните жени след 20 гестационна седмица. Може да предизвика проблеми с растежа и развитието на бебето, често води до преждевременно раждане, но ако състоянието не бъде овладяно навреме, може да бъде и животозастрашаващо както за майката, така и за бебето.

Прееклампсията се характеризира с:

  • високо кръвно налягане (хипертония)
  • отоци по ръцете, глезените и лицето
  • бързо повишаване на телесното тегло (1,5 – 2 кг. седмично)
  • нарушения в съня
  • наблюдава се повишено ниво на белтъчини, отделяни от бъбреците, в урината и
  • силно главоболие.

Ново проучване на университета “Къртин”, публикувано в British Journal of Obstetrics and Gynaecology, изследва изследва връзката между усложнените бременности с прееклампсия и преждевременните раждания, като лючва над 125 000 жени, които са имали две последователни едноплодни бременности и са родили в Западна Австралия в периода 1998 – 2015 година.

При жените, родили на термин, чиято първа бременност е била усложнена от прееклампсия, рискът от последващо преждевременно раждане се увеличава с 10 пъти. При майките на недоносени бебета в следствие на прееклампсия, рискът се увеличава със 17 пъти, в сравнение с жени, които са имали неусложнена първа бременност., споделя водещият автор и докторант Дженифър Дюн, от факултета по Обществено здраве на университета Къртин.

„Проучването също открива, че съществува трикратно по-висок риск да се развие последващ случай на прееклампсия след преждевременно раждане при първата бременност, която не е била усложнена от прееклампсия.“

„До скоро първо раждане при настъпил термин се смяташе за фактор, намаляващ риска от преждевременно раждане при последващата бременност. Но се установяват доказателства, че след усложнена първа бременност, без значение дали бебето е родено по-рано или на термин, се увеличава риска от преждевременно раждане на следващо дете.

Госпожа Дюн казва още, че основните усложнения на бременността, които са изследвани по време на проучването са прееклампсия, отлепване на плацентата, вътреутробно изоставане на физическото развитие на фетуса спрямо гестационната седмица и перинатална смъртност (мъртво раждане или неонатална смърт през първите 28 дни).

„Наличието на някое от тези четири усложнения по време на първата бременност поставя жените в по-голям риск от преждевременно раждане при последваща бременност, без значение дали тази първата е завършила с предтерминно раждане или раждане на термин“,  казва госпожа Дюн. Аналогично, жените, чиято първа бременност е приключила с преждевременно раждане, са с по-голям риск за всяко от усложненията на бременността при втората си бременност.“

Находките от това проучване ще помогнат на клиницистите по-добре да идентифицират жени, при които има повишен риск от преждевременно раждане или усложнения при последващи бременности. Сега са необходими допълнителни проучвания, които да обяснят корелацията между усложненията на бременността и преждевременните раждания, независимо дали те са генетични, патологични, поведенчески или други повтарящи се проблеми.“, заключва тя.

Проучването е ръководено от професор Гевин Перейра, а съавтор е д-р Гизачев Тесема, също от факултета по Обществено здраве на университета Къртин.

 


Препратки:

J Dunne, GA Tessema, G Pereira. The role of confounding in the association between pregnancy complications and subsequent preterm birth: a cohort study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2021; DOI: 10.1111/1471-0528.17007

Източник: Университет Къртин от 9 декември 2021
Превода за Фондация „Нашите недоносени деца“: Виктория Димитрова
Редактор: Нели Влахова-Шаламанова