Скрининг за прееклампсия – предотвратяване на рисковете при бременност

Скрининг за прееклампсия – предотвратяване на рисковете при бременност

Тази статия проучва начините за диагностициране на прееклампсия – състояние, което засяга 10 милиона бременни жени по света, в опит да помогне да се спасят животи, да се разкрият скритите опасности на заболяването и коя част на населението е изложена на най-голям риск.

Клиничните симптоми, които характеризират прееклампсията, са хипертония и протеинурия, а при липса на второто – органна недостатъчност на майката. Други важни симптоми могат да включват болка в горната част на корема, повръщане, силно главоболие и зрителни смущения. Всичките тези признаци понякога са трудни за идентифициране.

Макар че пандемията от коронавирус забави напредъка в разработката на медицинските тестове за прееклампсия, последните иновации в изследванията за прееклампсия и здравето на майката и бебето, улесняват идентифицирането на симптомите в ранна бременност.

Рискове и колко е важно да се направи скрининг за прееклампсия

Прееклампсията може да възникне при всяка бременност. Няколко обстоятелства обаче излагат бременната жена на по-висок риск от други. Фактори като напреднала възраст, наднормено тегло и някои хронични заболявания, се използват за идентифициране на високорискови бременности в много страни. Този подход обаче е ограничен, а откриването на високорискови бременности е слабо. В случай на прееклампсия се застрашава животът на родилката.

Ако не се лекува, състоянието може да доведе до гърчове, еклампсия и дори смърт. То не се диагностицира лесно поради неспецифичните си симптоми, наподобяващи тези на една нормална бременност. Ако жената развие прееклампсия преди 37-а гестационна седмица, това може да доведе до преждевременно раждане, което има последствия за бъдещото здраве и развитие на бебето. Поради тази причина достъпното и ефикасно изследване за прееклампсия е от изключително значение за подобряване на състоянието на майката и новороденото.

Иновации в тестовете за прееклампсия

Компанията PerkinElmer въвежда иновации и си сътрудничи с глобални експерти по акушерство и гинекология и научни и медицински общности от 2004 г. насам, за да идентифицира нови биомаркери за прогнозиране на неблагоприятни последици от бременността, включително тези за прогнозиране на преждевременна прееклампсия. Техният анализ на плацентарен растежен фактор е използван в новаторското проучване ASPRE за идентифициране на жени с висок риск от преждевременна прееклампсия, на които да бъде предложена профилактика с аспирин. Това проучване показва приблизително 70% по-кратък престой на новородени в интензивно отделение, родени преди 32-та седмица, което потвърждава значението на ранното откриване на признаците на прееклампсия.

Все още има области, които изискват допълнителни изследвания. Плацентарният растежен фактор има значение и като индикатор за ограничения в растежа на плода и мъртво раждане. Необходими са повече научни доказателства за подобряване на процеса на идентифицирането и предотвратяването и на тези важни неблагоприятни усложнения на бременността.

По-чувствителна техника за тестване

DELFIA Xpress PlGF 1-2-3™ на PerkinElmer е първият комплект за PlGF (плацентарен растежен фактор), разработен за скрининг на преждевременна прееклампсия през първия триместър от бременността. PlGF е протеин, присъстващ в кръвта на майката в много ниски концентрации по време на бременност, а когато има риск от прееклампсия, концентрацията на PIGF е още по-ниска.

Високочувствителният анализ на PlGF е разработен, за да се увеличи максимално процента на откриване, наред с протокола за прогноза на първия триместър. Колкото по-висок е процентът на откриване чрез протокола за скрининг през първия триместър, толкова повече родители и бебета могат да се възползват от профилактиката с аспирин. Както показват резултатите от изследването ASPRE – 89% по-малко майки, развиващи прееклампсия преди 32-та седмица и 62% преди 37-та седмица. Това предоставя огромна възможност за по-малки разходи за здравеопазване и в същото време защита на здравето на родилката и бебето.

По-висок процент сред чернокожите родители

Чернокожите родилки са два пъти по-склонни да бъдат засегнати от прееклампсия по време на бременност. Въпреки че механизмът не е напълно ясен, се смята, че това се дължи на генетичен компонент с ключово участие. Следователно е още по-важно за чернокожите родилки да им бъде предложен скрининг през първия триместър на бременността. Чрез започване на профилактичното лечение преди 16-а гестационна седмица повечето от тежките случаи на преждевременна прееклампсия могат да бъдат предотвратени.

Бъдещи изследвания и разработки

За в бъдеще все още има нужда от идентифициране на допълнителни биомаркери, за да се подобри степента на откриване от сегашните 75-80% и да се даде възможност на всички родители в риск да получат профилактика с аспирин. Международната федерация по гинекология и акушерство, Международното дружество по ултразвук в акушерството и гинекология и Международното общество за изследване на хипертонията при бременност, препоръчаха въвеждането на скрининг през първия триместър за преждевременна прееклампсия, но прилагането на подобни програми беше засегнато от пандемията. Следователно в световен мащаб сега е необходим засилен фокус за осъществяването им.

В някои обстоятелства прилагането на текущия протокол за измерване на средното артериално налягане и ултразвуковия биомаркер доплер на маточната артерия може да бъде затруднено, така че идентифицирането на нови серумни биомаркери в допълнение към анализа на PIGF може да увеличи достъпа до скрининг в целия свят.

Преждевременната прееклампсия има значително влияние върху смъртността и заболеваемостта и представлява приблизително 25% от всички прееклампсии.

Ето защо е от съществено значение да се идентифицират и бременности с риск от късна прееклампсия. На много места не се прилага протокол за прогнозиране на прееклампсия през първия триместър и сега фокусът е изместен към скрининг в 36-а гестационна седмица, като се използват PIGF и sFLT-1 за идентифициране на високорискови бременности и интервенция. Областта на изследване дава огромни възможности и очакваме да видим някои големи развития през следващите няколко години.

Източник: www.openaccessgovernment.org
Превод за Фондация “Нашите недоносени деца”: Габриела Крумова