Стимулиране на детското общуване през първата година

Стимулиране на детското общуване през първата година

Стимулиране на детското общуване през първата година

Първите години от живота на детето са период на изключително динамично развитие. Това е и периодът, в които с голям успех могат да бъдат компенсирани регистрирани задръжки в развитието с различен произход.
В тази първа статия по темата ще обърнем внимание на първата година от живота на детето, като ще разгледаме не просто уменията за общуване, които се очаква детето да притежава в този период, но и ще предложим конкретни начини, по които тези умения могат да бъдат развивани у дома.

Какво да очакваме в периода 0-6 месеца:

 • детето започва да се обръща по посока на шум
 • стряска се от силни звуци и шумове
 • започва да следи лицето ви, когато му говорите
 • започва да разпознава лицето ви
 • усмихва се и се смее, когато околните се усмихват и смеят
 • появява се гукане, включително и такова, целящо да привлече вниманието ви
 • забелязвате, че плачът е различен в различните ситуации – при глад, болка, мокър памперс

Как да стимулираме общуването в периода 0-6 месеца:

 • Копирайте звуците, които бебето издава, така ще го окуражите и ще поставите началото на общуването ви занапред.
 • Когато говорите на бебето, дръжте го близо до лицето си, за да може да ви фокусира и вижда ясно.
 • Говорете на бебето за действията, които извършвате, така ще му помогнете в процеса на трупане на речников запас.
 • Старайте се гласът ви да бъде изразителен и интригуващ за детето, пейте му или му говорете, пеейки. Това ще направи чуждата реч интересна за него и ще го превърне в добър слушател.
 • Отделяйте време за игра и разглеждане на книжки всеки ден.

UntitledКакво да очакваме в периода 6-12 месеца:

 • заслушват се в чуждата реч и се обръщат към говорещия
 • обръщат се към вас, когато говорите или ги викате по име
 • появява се лепетна реч – детето бърбори на свой език, бръмчи, започва да повтрая произволни комбинации от звукове (напр. „гъ-гъ-гъ“, „па-па-па“)
 • издава звучи и сочи, за да привлече вниманието ви
 • усмихва се на хора, които му се усмихват
 • започва да разбира думи като „чао, чао“, особено когато са придружени с жестове
 • започва да свързва думи с обекти, особено ако са интензивно включени в ежедневието му (напр. кола, вода, тате, мама)
 • наслаждава се на познати песнички и римушки, в които има жестове и мимики; ентусиазира се, когато ги чуе
 • когато възрастният му говори, бебето отговаря с „бърборене“

Как да стимулираме общуването в периода 6-12 месеца:

 • Пейте и издавайте различни звуци, с които да заинтригувате детето – това може да са имитации на влак, самолет, кола или някоя негова любима играчка.
 • Посочвайте му източниците на различни шумове, така ще му помогнете да развие слуха и вниманието си.
 • Насърчавайте детето да ви гледа повреме на различни дейности (напр. хранене, преобличане, подмяна на памперс). Това ще подпомогне развитието на вниманието и уменията му за общуване.
 • Говорете за ежедневните дейности, които изпълнявате – къпане, хранене, преобличане, игра и др.
 • Имитирайте бебето, когато „бърбори“. Това е много добър начин да му покажете редуването на ролите в процеса на комуникация (говорене-слушане), също така ще го насърчи да „бърбори“ още по-активно.
 • Назовавайте действията, за да започне бебето да ги свърза със съответните им думи (напр. „чао-чао“, когато му махате с ръка или „пий“, когато поднасяте шишето към устата му).
 • Пейте му песни, в които има жестове и мимики, играйте на скриване и показане, придружено с вербален стимул като „ку-ку“ (‘peek-a-boo’), така ще стимулирате вниманието и уменията за общуване на детето.
 • Отделяйте време за разглеждане на книжки и игра всеки ден.

Източник: Talkingpoint
Превод: Маргарита Габровска
Снимка: flickr.com