Грижата за недоносените бебета в неонатологичното отделение като комплексен подход

Грижата за недоносените бебета в неонатологичното отделение като комплексен подход

Дълги години недоносените новородени бяха разглеждани предимно като обект на неонатологични и тясно специализирани медицински грижи. Това мислене за новороденото произтичаше от разбирането за него като за силно недоразвито човешко същество, което в настоящия етап от развитието си се нуждае единствено от медицински интервенции, адресиращи физическото му оцеляване и възстановяване, като на заден план оставаха всички негови психо-емоционални потребности. Често сме чували фрази като „то все още не разбира какво се случва“ и „него не го боли, защото нервната му система е твърде недоразвита“. От десетилетия обаче това е не само научно опровергано, но и на лице са резултатите от това ново осъзнаване, а именно – коренна промяна в подхода на грижа за преждевременно роденото бебе и неговото семейство. Осъзнавайки психологическите и социални последствия върху развиваща се личност на бебето, чийто вътрешен свят е бил пренебрегван в най-ранните етапи от живота му, практиците и изследователите от областта на медицината, невронауките и детското развитие предприемат съзнателни действия за подобряване на грижата в неонатологичните отделения, така че тя да бъде максимално щадяща и зачитаща развиващата се детска личност. Програмата FINE (The Family and Infant Neurodevelopmental Education) е именно резултат на тази осъзнатост.

В същността си тя представлява уникален научен и образователен метод, фокусиращ вниманието на специалистите върху неврологичното развитие на новороденото и връзката му с прилагането на семейно-ориентирана грижа в неонатологичните отделения. Осъзнавайки тази корелация, работещите в отделения за недоносени бебета биха могли да адаптират грижите, които полагат за бебета, средата и собственото си професионално поведение към следване на потребностите на новороденото и обезпечаване на оптималното му дългосрочно развитие. Този подход предполага активно включване и партниране със семействата, така че последните да се почувстват истински овластени и уверени в родителските си умения, което доказано намалява и нивата на стрес и депресивни състояния, характерни в ситуация на преждевременна поява на бебето.

Сред темите, засягани в обученията за специалисти по програма FINE, са:

 • Особености на неврологичното развитие при преждевременно родените бебета;
 • Връзката родител – бебе и предизвикателставата на родителстването в ситуация на преждевременно раждане;
 • Изследване и разбиране на поведението на новороденото;
 • Облекчаване на преживяванията на стрес и болка при бебето;
 • Сензо-моторни преживявания при новороденото в неонатологичното отделение;
 • Хранене, водено от бебето;
 • Кенгуру-грижи и др.

Семейно-ориентираната и развитийна грижа в неонатологичните отделения има директно въздействие както върху непосредственото състояние на бебето и неговото семейство, така и върху дългосрочното му развитие. Ето защо не би било преувеличено да заявим, че възприемането на тази философия на грижа има своите основания в централни детски права като правото на достъп до най-високо качество на здравеопазване и правото на пълноценно развитие.

Сред значимите ползи за бебетата и семействата от практикуването на семейно-ориентирана и развитийна грижа са:

 • Намаляване на преживяванията на стрес и депресия при родителите;
 • Овластяване и придобиване на лична увереност в уменията за грижа на семействата;
 • Възстановяване на преждевременно прекъснатата връзка между бебето и майката чрез практикуване на кенгуру-грижи и кърмене;
 • Редуциране на преживяванията на стрес и болка при бебетата;
 • По-спокоен и продължителен сън и по-добро неврологично развитие;
 • Редуциране на болничния престой и по-бързо възстановяване;
 • Благоприятно дългосрочно въздействие върху психо-емоционалното и когнитивно развитие на детето.

В работата си ние, от Фондация „Нашите недоносени деца“, винаги сме били водени от разбирането, че всяко дете носи своя уникалност, която трябва да бъде внимателно изследвана, разбирана и следвана, за да разгърне то възможностите си в най-пълния им вид. Вярваме, че мисленето и грижата за всяко човешко същество трябва да се случва през разбирането за неотделимата цялост на личността и нейните физически, психологически, духовни и социални измерения.