Развитие на преждевременно родените деца: често срещани родителски притеснения

Развитие на преждевременно родените деца: често срещани родителски притеснения

Коригирана възраст и детско развитие
Коригираната възраст може да ни даде ценни насоки какво да очакваме в съответния възрастов период. Важно е обаче да имаме предвид и индивидуалния темп на развитие на нашето дете и да сравняваме напредъка му със самото него, а не непременно със строго определени параметри. Ако въпреки отчитането на коригираната възраст забелязвате, че детето не напредва в развитието си и сякаш се намира в застой, то потърсете консултация с педиатър или други специалисти, работещи в областта на ранното детско развитие – психолози, логопеди, ерготерапевти.

Езиково-говорно развитие
Езиково-говорното развитие при всяко дете се случва с различен темп. По-голямата част от недоносените деца успяват бързо да догонят родените в термин, но при част от тях се наблюдава забавяне в появата на реч или трудности в разбирането й. Колкото по-рано е родено едно дете, толкова по-значима е вероятността да срещне трудности в процеса на езиково-говорното си развитие. Можете да помогнете на детето в развитието на речта му като се стремите да създавате достатъчно речеви ситуации у дома – четене на приказки и текстове в мерена реч, назоваване на думи по картинки, пеене и др.

photos_2020-02-18_11-48-60-6949807
Ако детето ви има изоставане в езиково-говорното развитие, то колкото по-рано потърсите специализирана подкрепа и ранна интервенция, толкова по-лесно ще преодолеете затруднението заедно. Забавеното езиково-говорно развитие или пълната липса на реч понякога могат да бъдат свързани с неустановен проблем със слуха или когнитивни затруднения, за това е важно да обсъдите ситуацията с педиатъра на детето и да получите насочване към необходимите специалисти.

Двигателно развитие
Трудностите в двигателното развитие са толкова по-вероятни, колкото по-рано и с по-ниско тегло е родено бебето. Около 40% от недоносените деца имат леки двигателни нарушения, свързани с:

  • Качествата на фината моторика;
  • Двигателното планиране;
  • Зрително-моторната координация;
  • Сензомоторните умения.
  • Разпознаването и адресирането на тези трудности максимално рано е от особено значение за лекотата, с която детето ще усвоява училищни умения и умения за самостоятелност впоследствие.

Зъби
Недоносените деца са по-склонни към развитие на зъбни проблеми от децата, родени в термин. Това би могло да се отдаде на факта, че са се сблъсквали с повече здравословни проблеми в началото на живота си или на това, че са получавали по-ниски количества калций и фосфор от бебетата, които са останали в утробата на майката до термина. Някои от по-честите проявления на зъбни проблеми са свързани с почерняване на млечните зъби, склонност към кариеси, редки зъбни редици или закъсняващо поникване на млечните зъби. Бихте могли да се консултирате с детски зъболекар още след първата година на детето, за да получите специализирана обратна връзка относно състоянието и евентуалните зъбни проблеми в случая на детето ви.

Сензорно развитие
Преобладаващата част от недоносените деца имат нормално сензорно развитие. Въпреки това при тях се отчита по-висок риск от развитие на слухови и зрителни нарушения.
Някои родители споделят за повишена сензорна чувствителност при децата си – избягване на шумове и разстройване от определени звуци, докато други споделят противоположното – слаба регистрация на слухови стимули.

photos_2020-02-18_11-48-59-8240295
При част от недоносените бебета се наблюдава повишена орална чувствителност и избягване на поставянето на предмети в устата, което би могло да доведе до трудности в храненето и отказ от храна. Важно е да се отбележи и че при някои преждевременно родени деца се наблюдава значително по-нисък праг на търпимост на болка от обичайното.

Училищни умения
Децата започват да опознават света и да усвояват знания от момента на появата си. Преобладаващата част от недоносените деца не срещат по-различни трудности в усвояването на училищни умения от родените в термин. По-висок риск се отчита при твърде рано родените с екстремно ниско тегло, при които се наблюдават и повече медицински усложнения, както и по-продължителен болничен престой.

Често този тип проблеми остават незабелязани до постъпването на детето в училище, където се налага да планира и организира времето и дейностите си. Някои от преждевременно родените деца срещат трудности със задържането на вниманието в една дейност и довеждането и до край, както и в началното формиране на четивни умения и ограмотяване.

Добре би било да търсите регулярна обратна връзка от преподавателите на детето, както и да го подкрепяте и насърчавате като в същото време му осигурявате достатъчно пространство за почивка и игра. В случай, че имате по-сериозни притеснения, не се колебайте да потърсите специализирана консултация.

Социално и емоционално развитие
Социалното и емоционалното развитие е свързано с разпознаването и управляването на собствените емоции и чувства, развитие на разбиране за емоциите на околните, себеизразяване и влизане във взаимодействие с другите. Справянето със собствените чувства и емоции има отношение към всички области на развитие. То е свързано както с усвояването на академични умения, така и със създаването на приятелства, възприемането на социални роли и функционирането като част от общност.

Преобладаващата част от недоносените деца имат нормално социално и емоционално развитие, но въпреки това понякога се наблюдават прояви, които могат да се срещнат по-рядко при доносени деца. Например недоносените новородени, за разлика от родените в термин, плачат значително по-рядко, което е свързано с престоя в неонатологичното отделение и организацията на средата. След прибирането у дома обаче тази разлика в поведението постепенно се заличава и недоносените бебета започват да плачат със същата или сходна на доносените деца честота.

През първата година от живота си преждевременно родените бебета са по-склонни да заспиват сами, без да търсят взаимодействие с околните, както и понякога да демонстрират по-пасивно поведение в будно състояние. Колкото повече време минава, толкова повече тези особености избледняват и поведението на детето става типично за възрастта и развитието му. Това се намира и в пряка връзка с количеството внимание, което вие му отделяте, както и времето, което прекарвате в общуване с него, постепенно въвличайки го в социалния свят.