Изграждане на истинска национална детска болница

Изграждане на истинска национална детска болница

Фондация „Нашите недоносените деца“ се застъпва за правото на най-съвременна медицинска грижа за всички деца, което предполага осигуряване на среда и подход, които насърчават връзката между децата и техните родители, а не разделянето им. В този смисъл, категорично заставаме зад каузата за Национална детска болница, която да предоставя комплексна, съвременна и чувствителна към нуждите на децата и семействата болнична грижа.

През последните години множество неонатологични отделения в България достигат до разбирането за нуждата от присъствието на семействата до бебетата и участието в грижите за тях – според случая и доколкото това е възможно. За последните шест години Фондация „Нашите недоносени деца“ подкрепи шест неонатологични отделения от второ и трето ниво в изграждането на Семейни стаи, в които родители да могат да нощуват, да практикуват кенгуру-грижи, да кърмят и обгрижват бебето си, подготвяйки се за прибирането у дома.

Все повече болници заявяват желанието си за подобно пространство без да се налага да бъдат убеждавани в ползата му, което говори за процес на промяна в мисленето за неонатологичните грижи и необходимостта от комплексен подход към нуждите на детето и семейството.

Присъствието на родителя до детето в контекста на болничната грижа е нерешен въпрос, актуалността на който се припомня спорадично у нас. Изолирането на родителите от децата, в ситуации, в които едно дете се нуждае най-силно от подкрепа, сигурност и обич, каквито често са болничните ситуации, е в състояние да нанесе дълбоки травми. Липсата на условия в педиатричните отделения, които да предполагат постоянното присъствие на родители там не показва нищо друго, освен пълната липса на разбиране за потребностите на едно дете и за спецификите на детската възраст като цяло.

Показва и отсъствие на разбиране за важността на връзката между родителите и детето в едни толкова предизвикателни ситуации, каквито са болничният престой и осъществяването на медицински манипулации. Дали родителят ще избере да присъства, или не в дадена болнична ситуация, остава негово решение, но възможността за избор, чрез осигуряване на право на достъп и присъствие до детето, следва да бъде гарантирано право.