АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА

АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ще се проведе на 26 април 2014 г. в Парк Хотел „Москва“, гр. София;
27 април 2014 г. – АТЕЛИЕТА в Софийски университет „Св. Климент Охридкси“, гр. София: http://zelenatakushta.com/

За повече информация: http://www.wasteels.bg/offers/CP01/index.html

Организатори на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА:
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗA „СВЕТА СОФИЯ“

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
26 април 2014 г. (събота)
Парк Хотел „Москва“, гр. София

08:00 – 08:30 Регистрация участници
09:00 – 09:10 Официално откриване от Кмета на град София – Йорданка Фандъкова
09:10 – 09:20 25 години СБДПЛРДЦП „Св. София“ – минало, настояще и бъдеще – доц. И. Чавдаров
09:20 – 10:00 Management of childhood disability: from institutions to evidence based treatment – prof. H. Forssberg
10:00 – 10:20 Медико-социални аспекти на Церебралната Парализа – проф. В. Пилософ
10:20 – 10:40 Перинатални увреждания и рискове за Церебрална Парализа – проф. Б. Слънчева
10:40 – 11:00 Psychoanalysis with babies – M. Szejer
11:00 – 11:20 Кафе-пауза

11:20 – 11:40 Съвременно определение и класификация на Церебралната Парализа, ранна диагностика, рехаб. екип –
доц. И. Чавдаров
11:40 – 12:00 Fetal auditory capability and its importance in learning and mother-fetus relationship – M – C. Busnel
12:00 – 12:20 Церебрална Парализа и епилепсия, честота, медикаментозно лечение – проф. В. Божинова
12:20 – 12:40 Съвременни аспекти на медицинската рехабилитация при Церебрална Парализа – доц. И. Чавдаров
12:40 – 13:00 Хирургично лечение на тазобедрената става при рехабилитация на Церебрална Парализа – доц. Х. Георгиев
13:00 – 13:20 New ways of surgical improving quality of life in Cerebral Palsy – prof. W. Strobl
13:20 – 13:40 Неврохирургично лечение на спастицитета при Церебрална Парализа – доц. Н. Габровски

13:40 – 14:10 Обедна почивка
14:10 – 14:20 Ролята на Ботулиновия токсин в комплексната рехабилитация на Церебралната Парализа – доц. И. Чавдаров
14:20 – 14:40 Ударно-вълнова терапия при лечение на спастицитета при Церебрална Парализа – проф. Е. Илиева
14:40 – 15:00 Ортотика и шини в рехабилитацията на Церебралната Парализа – д-р Й. Гюров
15:00 – 15:20 Ergotherapy for children and youth with Cerebral Palsy – H. Pitteljon
15:20 – 15:30 Кинезитерапия при Церебрална Парализа. Методи на Войта, Бобат – В. Фердинандова
15:30 – 15:40 Клинични критерии за достигане на самостоятелно ходене и прогнозиране на моторното развитие при Церебрална Парализа – доц. И. Чавдаров
15:40 – 15:50 Определяне динамиката на спастичност при Церебрална Парализа, тест на Tardeu – д-р Л. Куртелова
15:50 – 16:10 Кафе-пауза

16:10 – 16:30 Мултисензорният принцип при работа с бебета и деца с Церебрална Парализа – доц. M. Богданова
16:30 – 16:50 Хранене – проговаряне – говор. Специфики и подходи при Церебрална Парализа – Т. Шунева
16:50 – 17:10 Обучението на деца с Церебрална Парализа – концептуализация и перспективи – З. Топалова
17:10 – 17:20 Церебралната парализа през погледа на родителя – баща на дете с Церебрална Парализа – Н. Балински
17:20 – 17:40 Робот-асистирана рехабилитация при Церебрална Парализа – нови перспективи. Закриване – доц. И. Чавдаров
18:30 – 22:00 Коктейл „25 ГОДИНИ СБДПЛРДЦП и 3 ГОДИНИ „ДНИ НА ФРАНСОАЗ ДОЛТО“ В БЪЛГАРИЯ“