Синдром на хиперактивност с дефицит на внимание (ADHD)

Синдром на хиперактивност с дефицит на внимание (ADHD)

Днес не е пресилено да се твърди че хиперактивност с дефицит на вниманието е сред най-разпространените невробиологични нарушения в детска възраст. Основните трудности, които се наблюдават при деца с ADHD са разстройство на вниманието, хиперактивно поведение и импулсивност. Симптомите преобладават в детска възраст, но могат да се наблюдават и в ранното юношество и в зрелостта.

Проучванията на детската популация доказват наличие на симптоми в широко вариращи граници.  Генерално би могло да се приеме съотношението 4:1, момчета :  момичета.  Момчетата са по-често засегнати и разстройството се изразява повече с моторна активност, докато при момичетата преобладаващи са разстройствата във вниманието.

Основни характеристики

Да разгледаме по-подробно характеристиките на отделните групи:

Хиперкинетичност/ хиперактивност:

 • Може да се долови рано  – до 5-годишна възраст;
 • повишена двигателна подвижност – бягане, скачане, ставане от мястото, когато изискването е децата да останат седнали;
 • липса на постоянство в когнитивните  дейности;
 • бърз преход от една дейност към друга, без да се довършва започнатото;
 • наблюдава се хаотичност;
 • регулацията на самоконтрола е силно занижена;
 • неспокойствие особено в структурирани и зададени дейности, изискващи относителен покой;
 • прекомерно шумно поведение, въртене, приказливост.

Винаги критерият за оценка в поведението са другите деца на същата календарна възраст, с подобен коефициент на интелигентност и тяхната реакция в подобен контекст.

Нарушено внимание:

 • Устойчивостта и разпределението на вниманието са проблематични;
 • децата лесно губят интерес;
 • дефицитът на вниманието е по-скоро към обичайните рутинни ангажименти на детето, най-често в училище;
 • проявява се и в свободните игри на детето, но най-силно изразен е дефицитът на вниманието при изпълнението на трудни, еднообразни и повтарящи се задачи;
 • устойчивостта на вниманието е ниска при изпълнението на задачи, които не носят незабавен резултат и удовлетворение на детето.
 • волевият контрол е по-слаб;
 • спазването на определени правила и норми и изпълнението на инструкции е силно затруднено;
 • разконцентрират се от странична и незначителна информация –  например заиграват се с моливите вместо да пиша с тях;
 • главната трудност е в способността да се концентрират и да демонстрират непрекъснатост на вниманието.

Разстройството на вниманието не е първично нарушено, а е следствие от невъзможността на детето да установява контрол над своето поведение.

Импулсивност:

 • импулсивността се схваща като базова характеристика, трудна за диференциация от хиперактивността
 • наблюдават се бързи и необмислени реакции;
 • склонност към непремерен риск, без да се отчитат възможните последствия.
 • децата с ADHD не могат да отлагат задоволяването на желанията си и на пръв поглед са егоцентрични и разглезени.
 • социалните отношения обикновено са белязани с липса на дистанция и прекалена невъздържаност;
 • те са изолирани и непопулярни сред връстниците си;
 • често са включвани в категорията на деца с асоциално поведение;
 • в игри изискващи правила и коопериране са нетолерантни, трудно изчакват реда си.
 • допускат повече грешки при изпълнение на конкретни задачи спрямо своите връстници.

Според изследвания, заниженият контрол на поведението, а не дефицитът на вниманието, е белегът отличаващ децата с ADHD от всички останали. Те избират лесно постижими цели, по-малко усилия особено, когато възнаграждението е отложено във времето или е неясно, предпочитат да не влагат усилия и търпение в по-дълготрайни задачи.


Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.


  Полезни връзки:

  Наръчник: как да успеем в училище, ако имаме синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD)

  Нормално поведение на малкото дете срещу ADHD

  Това, което бих искала учителите на моя син да знаят за него и ADHD

  Как витамин D влияе на ADHD /Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност/

  Отегчението може да помогне в разбирането на синдрома Хиперактивност и дефицит на вниманието (ADHD)