Женска консултация – диагностициране и проследяване на бременността

Женска консултация – диагностициране и проследяване на бременността

Бременността се разделя на 40 седмици, наречени гестационни, като началото на първата седмица съвпада с началната дата на последната редовна менструация. Изключително важно е всяка бременност да бъде регулярно проследявана, за да се предотвратят усложения и да се запязят здравето както на майката, така и на бебето.

Ето защо, след установяване на бременност започва т.нар. женска консултация, която продължава не само до самото раждане, а и 42 дни след него. Проследяването е индивидуално за всяка жена, в зависимост от нейното общо физическо и здравословно състояние, възрастта и развитието на бременността. Това са факторите, които определят колко често ще се извършват прегледи, какви изследвания трябва да бъдат направени, като при необходимост бременните се насочват към допълнителни консултации със специалисти в други области на медицината.

Първата крачка от проследяването на една бременност започва с нейното установяване. Обикновено това се случва с тест за бременност в домашни условия. Ако тестът е положителен бъдещата майка трябва да запази своя първи час за преглед при специалист акушер-гинеколог. Препоръчително е този преглед да е поне една седмица след закъснението на месечния цикъл. Тогава чрез ултразвуков преглед може да се види така нареченият плоден сак. В 5-7 г.с. вече може да се установи и сърдечна дейност на плода, а след това да започне и самото проследяване на бременността.

Обикновено регистрацията в женска консултация се случва между 7 и 13 г.с. според практиката на различните медицински центрове.

В периода между 7-10 г.с. при регистрация в женска консултация се осъществява първият по-обстоен преглед от акушер-гинеколог. Той включва няколко аспекта:

  • Снемане на майчина анамнеза: години на бременната, придружаващи заболявания; хирургични намеси, провеждани специфични терапии, наличие на алергии, рискови фактори, фамилна обремененост, вредни навици.
  • Оценяват се антропометрични данни -ръст, тегло, размери на таза на бременната; измерва се артериалното налягане
  • Извършва се ултразвуково изследване, което обикновено е трансвагинално (през влагалището), за да се потвърди сърдечната честота на плода и да се локализира ембриона.
  • Изчислява се вероятният термин на раждане спрямо датата на последната редовна менструация.
  • Назначават се рутинни изследвания – пълна кръвна картина (ПКК); урина; СУЕ; кръвна група и RH фактор; кръвна захар; микробиология с влагалищен секрет за хламидии, токсопласмоза; взима се цитонамазка от шийката на матката; правят се серологични изследвания за сифилис, хепатит В (хепатит С при индикации) и СПИН.

След първата визита в женската консултация, обикновено прегледите продължават с честота на всеки четири седмици, стига състоянието на бременната и на плода да е в норма и да не изсиква по-често проследяване, заради риск от усложнение на бременността.

При всяко следващо посещение на женската консултация се оценяват отново антропометричните показатели като особено внимание се обръща на теглото на бременната и артериалното налягане. Извършват се и рутинни ехографски прегледи, при които се измерват основните структури на плода, проследява се как той нараства и се развива (фетална биометрия) и дали е синхронно спрямо предходния преглед; оценява се дали растежът и развитието му отговарят на гестационната възраст; извършва се оценка на феталните движения и активност, както и оценка на позицията на плацентата, пъпната връв и околоплодната течност.

Тук е необходимо да отбележим, че е изключително важно всяка бременна да направи 3 специализирани прегледа извън рутинните по време на женската консултация, а именно:

  • Скрининг за хромозомни аномалии в 11-13 г.с.
  • Фетална морфология в 20-24 г.с.
  • Доплерово изследване на плода в 30-34 г.с.

С напредване на бременността, след около 32 г.с. визитите стават по-чести – 2 пъти месечно. След 34 г.с.  се извършва мониториране на сърдечната дейност на плода (NST – Non-stress test), чрез специален апарат – кардиотограф. Освен тоновете на бебето се отчита и маточната активност като се измерва силата, продължителността и честота на контракциите. След 36 г.с. измерването на NST е ежеседмично.

Обикновено около 36 г.с. се провежда последен ехографски преглед, за да се оценят размерите и разположението на плода, за да се направи прогноза за начина на последващото раждане – дали ще е естествено или оперативно. Отново се назначават изследвания на микробиология от влагалищен секрет, пълна кръвна картина, кръвна захар, креатинин, албумин, общ белтък, урея, урина,  както и факторите на кръвосъсирването – фибриноген и протромбиново време. В този период се извършва и консултация с анестезиолог и кардиолог.

Бременните не трява да забравят, че при всяка визита на женска консултация имат възможност да задават своите въпроси към проследяващия акушер-гинеколог, за да споделят своите тревоги, ако имат такива, да потърсят съвет и да получат адекватни отговори.

Етикети:, ,