Дислексия

Дислексия

Дислексията е състояние, с което родителите най-често се сблъскват, когато детето тръгне на училище и учителят започне да споделя, че то е невнимателно, трудно се концентрира, проявява неочаквани трудности в процеса на обучение. Ако обаче родителите са от тези, които в предучилищната възраст или още малко  по-рано са опитали да запознаят детето с буквите и четенето и са се провалили, ще стане ясно, че дислексията датира и е имала своите маркери още в ранното развитие на детето. Проблемите на децата, имащи дислексия, не е в нежеланието за учене, не е в мързел или невнимание, а са свързани с начините на получаване, обработка и съхраняване на информацията. Те правят това по-различен начин и много се затрудняват, когато попаднат в училищната среда и трябва да работят под усилено умствено напрежение, каквото срещат в учебния час.

Важно е да говорим за дислексията не като за болест, а като за състояние, което засяга около 10% от населението на света и не се дължи на придобита мозъчна травма, неврологични особености, проблеми със зрението и слуха, умствено изоставане, сериозни емоционални разстройства или неподходящо и недостатъчно обучение. 

Също така е важно да се знае, че затрудненията, от дислексичен характер не могат да преминат спонтанно, те не са временни и детето няма да компенсира пропуските с повече натиск за учене през ваканцията. Тези деца имат специални нужди и за да учат е необходим специален, индивидуален подход. Когато учител или родител забележи, че детето изостава с овладяването на училищните умения, то би следвало да се обърне към специалист за провеждането и изготвянето на оценка на детето. Тази оценка няма за цел да поставя етикет на детето. Тя се прави, за да се определят в конкретика трудностите и начините за обработка на информацията, да се открият силните страни и интересите. Непознаването и/или неразбирането на проблемите на децата с дислексия само ги задълбочава.

Маркери на дислексия в преди училищна възраст:

Още преди училищна възраст има маркери, които могат да наведат родителите/учителите, че детето би могло да има проблеми с училищните умения. Например:

 • Изостава в развитието на речта. В различни етапи от езиковото развитие това може да включва – късно проговаряне, незрял речник, използва предимно фрази, бърка граматика, често не завършва изречения, разказва зле.
 • Особености в когнитивното развитие (внимание, памет, мислене) – мисли предимно в образи и чувства, а не посредством думи и значението им; има нужда от много повторения, за да научи стихче, трудно следва сложни инструкции (забравя ги, обърква се), затруднява се да запомни последователности, непреживяни факти, информация. За това пък отлично помни за дълго време места, лица, преживявания. Лесно се разсейва, не може да задържи вниманието си върху определена дейност.
 • Проблеми в общата моторика и координация – несръчност, тромавост, трудно пази равновесие, научава се малко по-късно от връстниците си да се катери, да кара колело.
 • Проблеми във фината моторика – закъснява с овладяването на умения за самообслужване като самостоятелно хранене с прибори, обличане, закопчаване и откопчаване на копчета, боравене с различни закопчалки и връзки. В предучилищна възраст не се справя с достатъчно точно копиране на геометрични фигури, букви.
 • Трудно разпознава социални ситуации
 • Трудно или невъзможност да формира понятия за време.
 • Лоша пространствена информация.

Част от тези затруднения продължават да са налице и в училищната възраст.

Маркери на дислексия в училищна възраст:

 • Запомнят трудно буквите;
 • Усвояват четенето много по-късно от връстниците си;
 • Четат много по-бавно от съучениците си
 • Неправилно разчитат думите – заменят букви, срички, думи, изпуска или добавя букви;
 • Често губят мястото в текста, до което са стигнали;
 • Измислят си думи по първата сричка или буква
 • При четене накъсват думите, правят неподходящи паузи, четат монотонно,
 • Не винаги  осъзнават какво са прочели.
 • Понякога виждат текста така: Госдопарят те ника да бенерящ с гоне. Вместо: Господарят те кани да вечеряш с него.

Специфичните нарушения на ученето, каквото е и дислексията не са свързани с общата интелигентност на децата. Те просто учат по различен начин.


Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.  Полезни връзки:

  Оценка на дислексия на развитието от сертифицирани специалисти в Център “Малки чудеса”

  Дали детето ми с дислексия някога ще чете за удоволствие?- споделяне на родителски опит

  Знаехте ли, че дислексията е една от най-разпространените причини за затруднения в четенето при ученици от началното училище?

  Децата с дислексия имат по-силни емоционални реакции

  Развенчаване на митовете и подкрепа за хората, които изпитват затруднения с четенето