Медицински стандарти и формулировки

Медицински стандарти и формулировки

През 2016 година Фондация „Макове за Мери“ се пребори за окончателната отмяна от Върховният административен съд на текст от медицинския стандарт по акушерство и гинекология, според който родените преди 26-та г.с. и под 800 грама бебета не се водят „потенциално жизнеспособни“. Според решението на ВАС завишените критерии тегло от 600 на 800 грама и възраст от 22 на 26 гестационна седмица не са мотивирани.

През следващите години обаче не липсваха нови опити за промяна на критериите за жизнеспособност, въпреки съдебните решения. Пореден такъв бе проектът за „Фармако-терапевтично ръководство по акушерство и гинекология“ от 2019 г., в който бе заложено, че „плодът се определя като потенциално жизнеспособен, ако е с телесна маса при раждането над 800 гр. и/или гестационна възраст над 26 г.с., независимо дали плодът е роден жив или мъртъв и ако е с телесна маса при раждането под 800 гр. и/или гестационна възраст под 26 г.с, при условие че плодът е роден жив и е живял поне 3 денонощия.“.

Целта на съществуването на фармако-терапевтичните ръководства е да дават указания на лекарите, относно работата им. Ако не се придържат към определените правила, лекарите биха могли да търпят и санкции от здравната каса. Например ако едно дете е родено под 800 грама и не преживее 3 денонощия, разходите по спасяването и обгрижването на новороденото няма да бъдат заплатени от здравната каса. На фона на задълбочаващите се финансови и кадрови проблеми в болници в провинцията, това автоматично ни води до въпроса какво би се случило с едно новородено бебе, родено под тези граници в малка болница с недостатъчен бюджет?

Необходимо е създаването на ясни правила, които да гарантират еднакво качествена грижа, без значение дали едно дете е родено в голяма университетска болница или малък град. Всъщност, не регламентирането на граници на жизнеспособност ще уредят това, а регламентиране на поведението на медицинските екипи, когато се роди дете в различен срок на бременността и според неговото обективно състояние. Фондация „Нашите недоносени деца“ подкрепя искането всяко живородено дете, което има пулсации на пъпната връв, мускулни трептения, сърдечна дейност или опити за дишане да бъде записвано като живородено дете, независимо от това колко дълго то ще преживее.

В допълнение, според специалистите по медицинско право, фармако-терапевтичните ръководства не са документ, в който би следвало да се вписва каквато и да било информация относно границата на жизнеспособност. Те са въедени в закона за здравното осигуряване и в националният рамков договор, и регламентират поведението на лекарите при прилагането на лекарствени продукти.

Фондация „Нашите недоносени деца“ се присъединява към исканията за отпадане на критериите за жизнеспособност на плода и вземане предвид на обективното състояние на всяко новородено. В същото време настояваме да бъдат въведени стандарти за поведение при раждане на екстремно недоносени бебета, които да гарантират еднакво качество на грижа за всяко бебе, независимо в коя точка на България е родено.