Разстройства от аутистичния спектър

Разстройства от аутистичния спектър

Разстройствата от аутистичния спектър представляват група от невроразвитийни разстройства, характеризиращи се с нарушения в три области:

 • Комуникация
 • Социални умения
 • Ограничени интереси и стереотипно поведение

Типично за състоянията от спектъра е, че се наблюдава засягане на начина, по който човек възприема и взаимодейства със света, който го заобикаля.

Признаците за наличие на разстройство от аутистичния спектър се наблюдават в още в най-ранна възраст и включват:

 • Липса или неустойчивост на очния контакт;
 • Липса на социална усмивка;
 • Отсъствие на интерес към околните;
 • Нарушена способност за имитация, употреба на социални жестове;
 • Липса на споделено внимание;
 • Липса на реакция на реч.

С напредване на възрастта на детето затруднения придобиват все по-очевиден характер:

 • Задръжка в езико-говорното развитие, ехолалична реч или липса на реч;
 • Нарушено разбиране на чужда реч;
 • Нарушени умения за самообслужване и самостоятелност;
 • Нарушения в сензорната преработка;
 • Затруднени социални умения, умения за игра с други деца и пълноценно общуване с околните;
 • Неразвита въображаема игра.

Децата с разстройства от аутистичния спектър се нуждаят от комплексна и навременна терапия, за да преодолеят във възможно по-голяма степен затрудненията си, както и да развият потенциала си. Най-често в терапевтичния екип участват: ерготерапевт, детски психолог, логопед и семейството, а терапевтичната подкрепа е интензивна и се осъществява както в кабинетни условия, така и продължава у дома, с подкрепата на родителите.


Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.


  Полезни връзки:

  Ранни признаци на аутизъм при малки деца

  Когато майката говори, дали бебето с аутизъм я слуша?

  Ранната терапия при бебетата може да намали броя на диагностицираните с аутизъм деца

  Ерготерапия при аутизъм