Скринингът за прееклампсия е изключително важен метод за оценка на високо-рисковите бременности

Скринингът за прееклампсия е изключително важен метод за оценка на високо-рисковите бременности

Прееклампсията усложнява между 2-4% от бременностите в глобален мащаб.
Този процент зависи от демографските характеристики на изследваното население.

В една трета от случаите това усложнение на бременността води до раждане преди 37 гестационна седмица (нарича се преждевременна прееклампсия), а в две трети раждането настъпва на или след 37 гестационна седмица (нарича се срочна прееклампсия).

Прееклампсията причинява майчина смъртност при 46 000 жени годишно.

Най-сериозните усложнения, които могат да доведат до смърт на майката са еклампсия (гърчове или кома), мозъчен кръвоизлив или инсулт, дисеминирана интраваскуларна коагулация (DIC) и HELLP синдром (хемолиза, повишени чернодробни ензими и ниски тромбоцити). Други тежки усложнения включват мозъчен оток, слепота, бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност или белодробен оток.

Прееклампсията причинява фетална/неонатална смъртност при 500 000 бебета годишно.

Прееклампсията се асоциира с намалено кръвоснабдяване на плацентата и последващо увреждане на растежа на плода и оксигенация и води до повишен риск от мъртво раждане. Освен това, голяма част от жените, които развиват това заболяване изискват преждевременно раждане по показания за майката и/или плода и следователно бебетата са подложени на допълнителни рискове, произтичащи от недоносеността. Те включват неонатална смърт, мозъчен кръвоизлив, гърчове, дихателни и хранителни затруднения, жълтеница, ретинопатия и продължителна хоспитализация.

Прееклампсията и еклампсията са свързани в около 25% от мъртвородените и неонаталните смъртни случаи и 15% от новородените с ограничен растеж.

Честота на прееклампсията не се редуцира от спазването на стриктен постелен режим, ограничаване на физическата активност или диетични манипулации, включително ограничаване на приема на сол или добавки с магнезий, цинк, фолиеви витамини С, D и Е или рибено масло. Диетичните калциеви добавки при жени с диети с ниско съдържание на калций може да намали наполовина процента на бременностите усложнени с прееклампсия.

Скринингът за прееклампсия е необходим и изключително важен метод за оценка на високо-рисковите бременности.

 • Рисковите фактори включват:
 • Напредване на възрастта на майката
 • Увеличаване на теглото
 • Афро-карибски и южноазиатски расов произход
 • Медицинска анамнеза за хронична хипертония
 • Захарен диабет
 • Системен лупус еритематозус или антифосфолипиден синдром
 • Зачеване чрез ин витро оплождане
 • Фамилна анамнеза или лична анамнеза за прееклампсия.

Рискът при жени при първата им бременност е три пъти по-висок, отколкото при жени с предишни бременности, които не са били усложнени от прееклампсия. Жените, които са имали прееклампсия при първа бременност, са до 10 пъти по-склонни да я развият отново и при втора бременност.

Рискът от прееклампсия е по-нисък при високи, отколкото при ниски жени и е намален при раждащи жени без предишна прееклампсия.

➛ Защитният ефект срещу прееклампсия на предишна бременност без такава намалява с интервала от време между предишната и текущата бременност, така че след 15 години рискът от прееклампсия е приблизително същият като този при нераждали жени.

Подходът на The Fetal Medicine Foundation за скрининг за прееклампсия е да се използва теоремата на Бейс за комбиниране на априорния риск от характеристиките на майката и медицинската история с резултатите от различни комбинации от биофизични и биохимични измервания, направени в различно време по време на бременността.

Този подход предполага, че ако бременността продължи за неопределено време, всички жени ще развият прееклампсия и дали ще го направят или не преди определена гестационна възраст, зависи от конкуренцията между раждането преди или след развитието на това усложнение. Ефектът на променливите от характеристиките на майката и анамнезата и биомаркери е да се модифицира средната стойност на разпределението на гестационната възраст при раждане с прееклампсия, така че:

 • При нискорискови бременности разпределението на гестационната възраст се измества надясно, което означава, че при повечето бременности раждането всъщност ще настъпи преди развитието на прееклампсия.
 • При високорискови бременности разпределението се измества наляво и колкото по-малка е средната гестационна възраст, толкова по-висок е рискът от прееклампсия.

Профилактичната употреба на ниски дози аспирин за превенция на прееклампсия е проучена задълбочено. Мета-анализ на проучванията показа, че прилагането на ниски дози аспирин при високорискови бременности води до 10% по-ниска честота на прееклампсия. Медицинската препоръка е приема на 150 мг. дневно аспирин от 11-14 гестационна седмица до 36 гестационна седмица. Препоръчително е приема на таблетката да бъде през нощта, а не през деня, тъй като има някои доказателства, че лечението по това време може да бъде по-добро за намаляване на скоростта на прееклампсията.

Употребата на аспирин е свързана с 62% намаляване на честотата на преждевременна прееклапмсия и 82% намаляване на честотата й след 34 гестационна седмица.

Автор: д-р Анна Богданова,
акушер-гинеколог и консултант фетална медицина


Днес е Световният ден на прееклампсията – 22 Май. Ранната оценка на рисковете и ефективната превенция могат да спасят живота на майката и бебето! Дествай навреме! Изследвай се рано! Кампанията е по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените EFCNI.

Image Credit @EFCNI


Научи още по темата: