Дисграфия

Дисграфия

Дисграфията принадлежи към по-общото понятие обучителни трудности, което се свързва с начина на получаване, обработка и съхранение на информацията. Дисграфията принадлежи към специфичните разстройства на ученето и е свързана с развитието на уменията за писане. Тези умения се градят на базата на два аспекта: от една страна писането е процес на изграждане и развитие на двигателни умения, а от друга страна е прехвърляне на мисловна дейност върху умението за изписване на думите. Т.е. писането е сложна съвкупност от двигателни умения и умения за обработка на информацията.

Дисграфията може да оказва влияние, както в тези аспекти по отделно, така и в двете посоки заедно. Детето може да изпитва затруднения в изписването на буквите в думата, да пише с множество правописни грешки, почеркът му да е нечетлив и често липсва организация на писане, както на ниво редове, така и на ниво страница. Дисграфията може да доведе до бърза уморяемост на ръката по време на писане, детето не довършва работните задачи, което води след себе си редица мотивационни и емоционални трудности.

Важно за отбелязване е, че при дисграфията отсъства специфично нарушение на четенето, и грешките в правописа не са от фонетичен характер. За да се извърши коректна диагностика, трябва да бъдат изключени проблеми в остротата на зрението, слуха или неврологичните функции. Трябва да се отчете норма в общото интелектуално функциониране.


Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.


    Полезни връзки:

    Дисграфия: Как да разпознаете признаците на дисграфия във вашето дете

    Дисграфия: Признаците на небрежен почерк биха могли да означават повече от лошо развитие на фината моторика

    Класна стая, подходяща за деца с дисграфия