Езиково-говорни нарушения

Езиково-говорни нарушения

Артикулационни нарушения

Това са всички нарушения, свързани с липсата, неправилното произношение (изопачаване) или замяна на говорни звукове (изговаряме звукове, а не звуци или букви. Звуци са всички шумове, които чуваме около нас, когато говорим – произнасяме звукове, а буквите са техния графичен белег. Звукът се произнася, а буквата се пише).  Грешките са постоянни и устойчиви. Този тип нарушения са характерни за предучилищна възраст, тъй като това е периода на поява и автоматизация на звуковете. Ако дадено артикулационно нарушение не се терапевтира, то остава в речта на възрастния, тъй като не може да се „израсте“.

Говорните звукове се появяват в определена последователност, която е свързана с онтогенетичното развитие на детето. Първо се появяват гласните звукове и съгласните М, П-Б (0-1,5г.), които са т. нар. лабиални звукове и тяхната артикулация е пряко свързана с позицията на устата при сукане.  Следват Н, Т-Д, Ф-В, Й, Х (1, 5-2г.); К-Г, С-З, Ц-ДЗ (2-3г.); Ш, Ж, Ч, ДЖ (3-5), Л, Р (5-6г. ). Това, разбира се, е процес и дадените времеви изражения са ориентировъчни. Ако все пак дете на 4 г. не произнася правилно С, З, Ц; на 5 г. – Ш, Ж, Ч; на 6 г. – Р, Л, следва да се направи консултация с логопед.

Нарушения на речевата плавност – заекване

Заекването е нарушение на речевата плавност, свързано със затруднено произнасяне, повторение, удължаване или блокаж при произнасянето на звукове, срички или цели думи. Често се наблюдават съпътстващи движения, стягане на мускулатурата, неправилно дишане. Заекването е пряко свързано с неврологичното и емоционално състояние на детето или възрастния.

Първите признаци на заекване могат да се забележат около втората година на детето. Те често са с рязко начало, но са свързани с естественото развитие на речта в този период и в повечето случаи отшумяват постепенно, като продължителността на проявата е от няколко седмици до няколко месеца.

тория тип заекване се появява постепенно и се засилва с времето. То рядко отшумява от само себе си.

Ако проявите на нарушена речева плавност не отзвучат в рамките на няколко месеца след появата си е добре да се направи консултация с логопед и детски психолог. В детска възраст появата и силата на заекването са често свързани с емоционалното и психическо състояние на детето.

Липса на реч

Говорното развитие започва още в първите месеци на детето. Първоначално то гука, плаче, смее се и издава различни звуци, за да изрази своята радост, притеснение или нужда от внимание. Около 6 месец бебето започва да използва т. нар. лепет. Това е продукция на срички от типа па-па; ба-ба; ма-ма, те не са целенасочени и макар понякога да звучат като думи, всъщност нямат смислова стойност. Около 1г. детето започва да използва отделни думи, а около 2г. – фрази и кратки изречения от типа „Мамо, дай!“; „Тати, ела!“ и др. Ако на тази възраст детето все още не използва езика като начин за комуникация, а все още е на ниво жест или отделни вокализации е важно да направите консултация със специалист- педиатър, детски невролог, логопед или психолог. Колкото по-рано бъде диагностицирано дадено нарушение, толкова по-успешна ще бъде неговата терапия. Схващането, че консултация със специалист преди 3 години не е нужна, е доста остаряло и подвеждащо. Дете на тази възраст би трябвало да може да води разбираем разговор с хора, извън близкото обкръжение. Ако забележите забавяне в някой от посочените етапи или имате съмнения за нарушение, потърсете квалифицирани специалисти!

Специфични езикови нарушения

Това са нарушения, свързани с продуцирането и разбирането на реч. Те се наблюдават при деца с интелект в норма, без неврологични или други особености. При тези нарушения се дължат на забавяно съзряване на определени мозъчни клетки. Видовете специфични езикови нарушения са: фонологични, граматически и семантико прагматични.

Фонологични нарушения

При фонологичните нарушения е засегната способността за заучаване и използване на говорни звукове. Разбирането е съхранено, но трудно се различават близко-звучащи думи (кос-кош; пор-бор и тн), наблюдават се замени, изопачавания или пропускане на звукове в речта.

Граматически нарушения

Трудно овладяване на граматическите правила на езика. Децата са с беден речник, често говорят еднословно, не съгласуват думите по род и число, словореда е неправилен.

Семантично-прагматично нарушение

При него е нарушена най-вече семантиката на езика, което до води до затруднения в разбирането и употребата му. Децата често са ехолачини, а изказванията им са извън контекста на ситуацията.


Тези материали не могат да предоставят диагноза или лечение. Ако имате съмнения и въпроси, свързани със затруднения в детското развитие, свържете се с професионалист, който може да оцени състоянието на Вашето дете. Запишете своя час на телефон 0887 54 54 46 или от формата по-долу.


  Полезни връзки:

  Етапи и забавяне в развитието на детската реч

  Видове логопедична терапия

  Развитие на детския говор в ранна възраст

  Полезни съвети за насърчаване на лепета (бърборенето)

  Терапия за предучилищна реч и забавяния в говора