Призив към МЗ за създаване на регламент за семейно-ориентирана грижа в отделенията по неонатология

Призив към МЗ за създаване на регламент за семейно-ориентирана грижа в отделенията по неонатология

В навечерието на Световния ден на кенгуру-грижите – 15 май, Фондация “Нашите недоносени деца” депозира в Министерство на здравеопазването писмо с призив за въвеждане на единен регламент за прилагане на семейно-ориентиран подход на грижа и практикуване на метода кожа-до-кожа, по време на болничния престой на недоносени бебета и новородени с влошено здраве, възстановяващи се в неонатологичните отделения. Подобен регламент би имал за цел както да проясни същността и практическите аспекти при планиране и осъществяване на контакт кожа-до-кожа между родителите и новородените, така и да формулира правата на семействата, чиито малки герои се възстановяват в отделенията по неонатология в страната.

Методът кожа-до-кожа (кенгуру-грижи) имат доказано терапевтично въздействие върху възстановяването на бебета, посредством:

  • регулиране на телесната температура;
  • подобряване на сърдечния ритъм;
  • подобряване на дихателните функции;
  • благоприятстване развитието на нервната система.

В допълнение, повишава лактацията при майката и служат за основа на успешно кърмене, както и редуциране на депресивните преживявания от преждевременното раждане. Практикуването на контакт кожа-до-кожа редуцира значително болничния престой и времето за възстановяване на новородените, с което облекчава и финансовите измерения на грижата за тях.

Като партньор на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI), Фондация “Нашите недоносени деца” бе част от процеса по обсъждане и подкрепа на Европейските стандарти за грижа за новородените, в качеството им на най-висок стандарт за грижа, насочен към всички недоносени бебета и новородени с влошено здравословно състояние. Европейските стандарти са плод на работата на 220 здравни експерти от 30 държави по света, работещи в различни сфери от грижата за недоносените деца. От официалните данни може да се види, че Европейските стандарти са официално подкрепени от няколко български медицински организации, а именно: Асоциацията по майчино-фетална медицина, Алиансът на българските акушерки, Асоциацията по неонатология и Българската педиатрична асоциация. Един от тези стандарти засяга именно семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения и предполага въвеждането на кенгуру-грижите като неизменна част от болничната грижа и терапия за недоносените и болни новородени.

Като първа стъпка в успешното планиране и реализиране на семейно-ориентираната грижа в неонатологичните отделения в България, Фондацията апелира към среща с представители на Министерство на здравеопазването, в която да бъде обсъдена възможността за сформиране на работна група, която да поеме ангажимента към поетапното създаване и прилагане както на стандарт, засягаш семейно-ориентираната грижа, така и други стандарти, обезпечаващи най-добрия интерес в лечението и грижата за недоносените бебета, новородените с влошено здравословно състояние и техните семейства.

Пълния текст на писмото прочетете тук.


Още за кенгуру-грижите научете тук