Преждевременно пукнат околоплоден мехур (ППОМ) – какво трябва да знаем

Преждевременно пукнат околоплоден мехур (ППОМ) – какво трябва да знаем

По време на бременност плодът се развива в утробата, заобиколен от околоплодна (амниотична) течност, наричани също за по-кратко „води”, които изпълват амниотичния сак. Спукването му  и протичането на тези води се нарича руптура на мембраните. При нормална бременност и обстоятелства, пукването на околоплодния мехур става непосредствено преди раждането или малко преди да започне родовия процес. Ако има изтичане на води преди родовия процес и по-рано от 37-а гестационна седмица, говорим за състояние, наречено преждевременно пукнат околоплоден мехур (ППОМ). То може да засегне  3 от всеки 100 бременни жени (3%).

ППОМ се свързва и с 3-4 от всеки 10 преждевременни раждания.

Причините за ранното спукване на околоплодния мехур не винаги са ясни, но се предполага, че се дължат и настъпват предимно вследствие на инфекция, проблеми с плацентата или други все още неизяснени причини.

Тази статия може да ви бъде от помощ, ако подозирате или ви е била поставена медицинска диагноза преждевременно пукнат околоплоден мехур и водите ви са протекли далеч преди да е настъпила родова дейност – в периода 24-37 гестационна седмица.

Ако получите изтичане на околоплодни води преди навършване на 24-та гестационна седмица, трябва незабавно да потърсите съвет от проследяващия ви лекар и в зависимост от обстоятелствата, да прецените опциите си заедно.

Съдържание:

 • Разлика между преждевременно пукнат околоплоден мехур (ППОМ) и пукнат околоплоден мехур (ПОМ)?

 •  Как да разбера, ако получа ППОМ?

 •  Какво да предприема при настъпване на ППОМ?

 •  Какво ви очаква в болницата при установяване на ППОМ?

 •  Какво означава ППОМ за вас и вашето бебе?

 •  Задържане на бременността. Има ли лечение за ППОМ?

 •  Какво означава ППОМ за повторна бременност

 

Разлика между ППОМ и ПОМ

ПОМ – пукане на околоплоден мехур след 37-а гестационна седмица, когато бебето се смята за достатъчно развито и готово да се роди без нужда от допълнителна грижа в неонатологично отделение. Счита се, че в тези седмици няма необходимост да се задържа бременността. При нормално пукане на околоплодния мехур, родовата дейност се очаква да настъпи спонтанно в рамките на 24 до 48 часа.

ППОМ – преждевременно пукане на околоплодния мехур спонтанно и често без настъпване на родова дейност и контракции. Поради ранните гестационни седмици, в които може да настъпи това състояние, грижите за бременната с цел спиране и задържане на родилния процес са наложителни. Нужен е лекарски екип и болница с достатъчно високо ниво на неонатологично отделение. При настъпване на раждане преди 37-а гестационна седмица, бебето се води недоносено и изисква специални грижи според гестационната седмица, рожденото тегло и етапа му на развитие.

Ключова информация накратко:

 • Преждевременно пукнат околоплоден мехур (ППОМ), е когато започне изтичане на околоплодни води преди 37 навършени гестационни седмици от бременността, но когато не е започнала родилна дейност.
 • Ако настъпи ППОМ, има голям риск да родите преждевременно и съществува завишен риск вие и вашето бебе да развиете инфекция по време на бременността, която да предизвика спешна медицинска намеса и израждане.
 • В болницата ще ви бъде назначено лечение с антибиотик с цел да се намали риска от настъпване на вътреутробна инфекция и за да се подпомогне задържането и продължаването на бременността.
 • Ако състоянието ви е добро и няма симптоми за инфекция и бебето расте и се развива нормално в утробата, бременността може да бъде продължена до 37-а гестационна седмица, но под непрекъснато проследяване от медицински екип.
 • Ако при вас или бебето бъдат забелязяани симптоми за инфекция или възникне друго усложнение, може да се наложи веднага да бъде предизвикана родова дейност.

 

Как да разбера, ако получа ППОМ?

Може да усетите изтичане на вода или просто мокро усещане. Количеството вода, което може да изгубите при настъпване на ППОМ варира от минимално влажно усещане до струйка вода, която напомня неволно подмокряне.

 

Какво да предприема при настъпване на ППОМ?

Ако изпитвате усещане или подозирате изтичане на води, поставете незабавно дамска превръзка и проследете цвета и количеството на течността. Често срещано е по време на бременност да изпитате усещане за подмокряне, което да се окаже урина, но да ви накара да се усъмните, че протичат води. В случай на съмнение, трябва незабавно да уведомите наблюдаващия ви лекар и да посетите болница за преглед.

 

Какво ви очаква в болницата при установяване на ППОМ?

Преди да ви бъде поставена диагноза ППОМ, ще ви бъде направен преглед, който включва:

 • Разговор с акушер-гинеколог относно обстоятелствата, при които са настъпили опасенията ви за изтичане на околоплодна течност. Какво се е случило, как се чувствате, как протича бременността ви, имали ли сте предразположение към ППОМ или преждевременно настъпило раждане при предишни бременности.
 • Преглед на общото ви състояние (температура, пулс, измерване на кръвно налягане)
 • Преглед на бебето (сърдечен ритъм)

 

Как се диагностицира ППОМ?

 • С проба от течността, за да се потвърди руптура на околоплодните мембрани;
 • Ехограф, за да се види наличната амниотична течност и да се изследва опасението за намалели води около бебето.

Какво следва?

Ако се установи изтичане на околоплодни води, ще бъдете приети в болница за наблюдение. Лекарите ще следят за симптоми на настъпваща инфекция при майката и бебето. Това включва често рутинно измерване на температура, кръвно налягане, пулс и вземане на кръвни проби. Сърдечният ритъм на бебето ще бъде проследяван често. Ако се установи, че няма изтичане на води, ще може продължите нормално бременността без престой в болница. Но ако изтичането е било  много малко или почти недоловимо, при ново усещане за подмокряне или влажност с опасения за изтичащи води, обезателно трябва да направите вторичен преглед в болницата.

 

Какво означава ППОМ за вас и вашето бебе?

Опасност от инфекция – мембраните на околоплодния сак образуват защитна бариера около бебето. При руптура на мембраната (пукване на амниотичния сак) съществува риск от бактериална инфекция, която може да достигне до утробата и бебето (вътрематочна инфекция) и може да предизвика преждевременна родова дейност.

Симптомите на инфекция включват:

 • висока температура;
 • симптоми на треска (треперене, усещане за студ или горещина);
 • необичайно вагинално течение съпроводено с неприятна миризма (или зелен цвят);
 • ускорен пулс;
 • болки в корема;
 • сърдечният ритъм на бебето също може да е ускорен (по-бърз от обикновено).

Ако се наблюдават гореизброените симптоми и се заподозре инфекция, може да се наложи раждане веднага с цел да се предотврати развитие и влошаване на инфекцията при вас и бебето.

Преждевременно раждане

Статистиката към днешна дата сочи, че средно при 50% от блеменните с ППОМ, настъпва родова дейност до седмица след протичане на водите. В колкото по-напреднала гестационна седмица е бременността, толкова по-голяма е вероятността да започне родова дейност до седмица след спукване на амниотичния сак.

Проблеми, свързани с незрялостта на бебето

Преждевременно родените бебета са изложени на повишен риск от проблеми със здравето – особено що се отнася до дишането, храненето и преодоляването на бактериални инфекции. Заради това, може да се наложи да постъпят в интензивно неонатологично отделение. Колкото по-рано е родено бебето, толкова по-голяма е  тази вероятност. Ако водите ви са протекли по-рано, проследяващият лекар ще обсъди с вас какво може да се очаква, ако настъпи раждане, в съответствие с гестационната седмица от развитието на бебето.

Други усложнения

 • Изпадане на пъпната връв (пролапс) – когато пъпната връв изпадне от шийката на матката и попадне във вагината на майката. Това е спешно усложнение и може да е животозастрашаващо за бебето, но е сравнително рядко срещано.
 • Белодробна хипоплазия – когато белите дробове на бебето са недоразвити и изостават в развитието поради липсата на околоплодна течност около бебето в утробата. Това усложнение се наблюдава по-често, ако водите на майката са започнали да изтичат в по-ранен етап от бременността (по-рано от 24 гестационна седмица), когато белите дробове на бебето са в начални фази на образуване (а не на съзряване, което настъпва в по-късни гестационни седмици).
 • Отлепване на плацентата – когато плацентата започне преждевременно да се отделя от матката. Това състояние може да предизвика тежък кръвоизлив и да е опасно за родилката и бебето.

Рисковете от ППОМ за бебето са тясно свързани с гестационните седмици от бременността, когато е настъпило състоянието. Рискът за бебето е по-висок в по-ранните гестационни седмици, защото ако настъпи преждевременно раждане, поради гореизброените усложнения, колкото по-недоносено е бебето, толкова по-незряло ще е то и ще се нуждае от повече специализирани грижи. 

 

Задържане на бременността. Има ли лечение за ППОМ?

Все още няма лечение при ППОМ, което да осигури начин да бъде поправено нарушението на мембраната на околоплодния мехур. Не са познати методи, за да се “залепи” пропуканата мембрана, нито начин да се възстанови количеството на околоплодните води. Амниотичната течност обаче се  възстановява постоянно и може до края на бременността водите да продължат да протичат и да се регенерират.

Лечението при ППОМ се състои от опити за задържане на бременността и контролиране на състоянието с цел намаляване на допълнителните усложнения, които могат да настъпят заради него. 

Накои уточнения: Задържането на бременността и периода между спукването на околоплодния сак и настъпването на родова дейност се счита за латентен период, през който родилката се следи ежедневно за инфекция или съпътстващи усложнения. Може да бъдат приложени:

 • Курс антибиотици – с цел намаляване на риска от вътрематочна инфекция. Антибиотиците помагат и за задържане на бременността и спиране на родова дейност.
 • Интравенозни антибиотици – намаляват риска от ранно настъпваща стрептококова бактериална инфекция при преждевременна родова дейност
 • Курс кортикостероидни инжекции – спомагат за по-бързо развиване и съзряване на белите дробове на бебето в утробата. Кортикостероидите предотвратяват усложнения при бебето след преждевременно раждане.
 • Магнезий – предпазва от церебрална парализа на бебето при преждевременно раждане.

 

Трябва ли да остана в болница?

Поради необходимостта от наблюдение на родилката и бебето, ще се наложи болничен престой.Ако майката и бебето са добре и няма симптоми на инфекция, бременността може да бъде задържанадо 37-а гестационна седмица. Задържането на бременността намалява рисковете, свързани с недоносеността на бебето, ако настъпи раждане. В някои случаи може да бъде препоръчано  раждане в 34-а гестационна седмица. Лекарският екипще следи и ще реагира според състоянието на майката и бебето.

При ППОМ нормално раждане е възможно, но зависи от общото състояние на майката, позицията на бебето и гестационните седмици.

 

Какво означава ППОМ за повторна бременост?

При преждевременно раждане, се счита, че съществува по-голям риск за повторно раждане преди термин при следваща бременост.

 

Потърсете подкрепа
Високорисковата бременност или преждевременното раждане може да изпълнят дните ви с неизвестност, страх, а понякога и вина и безсилие. Фондация “Нашите недоносени деца” предлага чрез Център за детско развитие “Малки чудеса”, групи за подкрепа, в които можете да споделите своите мисли, емоции и преживявания в защитено и подкрепящо пространство. Да получите и дадете помощ. Повече информация можете да намерите тук или като се свържете с нас на телефон 0887 54 54 46.

Източник: rcog.org.uk
Превод и адаптация за Фондация “Нашите недоносени деца”: Глория Гатева
Photo credit: Freepik

Етикети:, ,